2/2013

Strategian keinoin kohti muutosta

12.9.2013

FCG toteutti huhtikuussa kuntaorganisaatioille, yrityksille, järjestöille ja valtionhallinnolle kyselyn, jossa tiedusteltiin kahta asiaa:
1. Miten strategiaprosessia pitäisi kehittää?
2. Miten edistetään muutosten läpivientiä?
Vastauksia tuli kaikkiaan 314 kappaletta, joista kuntakentältä noin 100.

– Vastaukset osoittivat, että strategian teon perusmetodit ovat hyvin vakiinnuttaneet asemansa, arvioi johtava konsultti Timo Huttunen FCG:ltä. – Mutta strategian roolista pitäisi keskustella enemmän, sitä pitäisi päivittää useammin ja se pitäisi kytkeä tiiviimmin suunnittelu- ja ohjauskäytäntöihin sekä tavoitteisiin. Myös ennakointimenetelmiin olisi syytä panostaa enemmän, samoin vuorovaikutukseen ja viestintään.

Perustele muutokset

– Muutosten tarpeellisuus ja vaikutukset pitää perustella mahdollisimman yksiselitteisesti läpiviemisen varmistamiseksi. Tärkeimmät tavoitteet kannattaa nostaa esille viestinnässä. Ja kaikki sidosryhmät, joita muutos koskee, tulee ottaa mukaan prosessiin, Huttunen neuvoo.

Prosessista pitää tehdä road map, ja muutosketju kannattaa kirkastaa rohkeammin, avoimemmin ja selvemmin. Esimiehiä ja henkilöstöä tulee tukea ja valmentaa, jotta kaikki saadaan mukaan osallistumaan ja uskomaan muutoksen onnistumiseen, hän sanoo.

Uusi Hämeenlinna, uudet kujeet

Vuonna 2009 toteutunut 6 kunnan liitos kasvatti Hämeenlinnan yli 10-kertaiseksi, ja entisestä kaupunkikeskuksesta tuli maaseutumaisempi.

– Kuntaliitos oli sopiva hetki uudistaa rakennetta. Silloin laadittiin uudelle kaupungille uusi strategia. Nyt ensimmäisen valtuustokauden jälkeen oli välttämätöntä tarkentaa Hämeenlinnan kaupunkistrategiaa sisäisistä ja ulkoisista paineista johtuen, toteaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Rautio. Kaupunki kävi kevään aikana strategiaprosessinsa läpi FCG:n kanssa.

Toimivaa vuorovaikutusta

Hämeenlinna uusi organisaationsa siirtymällä tilaaja–tuottaja-malliin ja järjesti palvelut elämänkaariajattelun pohjalta. Näin koko hallinto joutui uuteen kuosiin. Nyt asukkaat voivat osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa strategioihin lautakuntien malliin organisoitujen vaikuttajaraatien kautta.

Henkilöstö pääsee mukaan vaikuttamaan henkilöstösopimuksen pohjalta, joka tähtää tuottavuuden parantamiseen mutta säilyttää työpaikat. Vaikuttamaan pääsevät myös yrittäjäjärjestöt sekä vanhus-, vammais- ja nuorisoraadit.

– Kaikki ohjelmat ja suunnitelmat johdetaan yhdestä strategiasta, jotta niistä ei tulisi irrallisia. Seuraavaksi jatkuu toimeenpano-ohjelman päivittäminen, sanoo prosessiin tyytyväinen Rautio.
Uudet aluekeskukset ovat osoittaneet kiitettävää kansalaisaktiivisuutta ja lähteneet innolla mukaan. – Olemme ottaneet aimo askeleen eteenpäin kohti asiakaslähtöisyyttä ja kestävää kehitystä, arvioi Rautio.


Lisää aiheesta