2/2012

Päivi Ahonen tutkii Bhutanin onnellisuusindeksin ja opetustoimen yhteyttä

1.10.2012

FCG International Oy:n projektijohtaja Päivi Ahosella on mielenkiintoinen hanke meneillään. Hän tutkii Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan jatko-opiskelijana kansallista onnellisuus­ideolo­giaa Bhutanissa ja sen yhteyttä opetustoimeen.

Bhutanin kansallinen onnellisuusideologia (Gross National Happines GNH) pohjautuu holistiselle ajatukselle siitä, että ihmisen hyvinvoinnin mittaukseen tarvitaan kansantulon lisäksi muitakin arvoja, kuten kestävän kehityksen edistäminen, kulttuuristen arvojen säilyttäminen, luonnon ja ympäristön suojelu sekä hyvä hallinto.

Päivi Ahonen kiinnostui jatkotutkimusaiheestaan vierailullaan opetustoimen asiantuntijana Bhutanissa vuonna 2009. Tuolloin työn alla oli perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen Bhutanissa kuninkaallisen opetusneuvoston (REC) toimeksiannosta.

Kestävää kehitystä koskevan tietoisuuden lisääminen opetustoimen kautta on noussut voimakkaasti esille viime vuosina muutoinkin. Perinteinen markkinatalouden mittari, bruttokansantuote mittaa talouskasvua, mutta ei koettua hyvinvointia eri maissa. BKT:n rinnalle on kehitetty myös muita mittareita, kuten esimerkiksi Human Development Index (HDI).

– Bhutanissa on 70-luvulta lähtien ollut oma hyvinvointi-indeksinsä, kansallinen onnellisuusindeksi. Maan perinteinen elämäntapa pohjautuu vuosisataiselle ihmisen ja luonnon yhteiselolle. Tämä perimä näkyy myös päätöksenteossa, jossa noudatetaan onnellisuusideologiaa, Päivi Ahonen kuvailee.

YK:n Kasvatus-, tiede- ja koulutusjärjestö UNESCO on julistanut vuodet 2005 – 2014 kestävän kehityksen opetuksen vuosikymmeneksi. YK:n kestävän kehityksen konferenssissa Riossa kesäkuussa 2012 puolestaan todettiin, että muutos kohti vihreämpää taloutta ja yhteiskuntaa edellyttää, että jokainen koulutetaan vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Tämä edellyttää asian huomioimista myös opetustoimen suunnittelussa.

Onnellisuuden ja kestävän kehityksen mittaaminen saattaa levitä Bhutanista laajemmallekin. YK:n yleiskokous päätti kesäkuussa Bhutanin aloitteesta, että maailmassa vietetään onnellisuuden päivää vuosittain 20. maaliskuuta.

Teksti: Eeva Kokki
Kuvat: Päivi Ahonen