2/2013

Alueidenkäytön suunnittelu FCG:ssä

12.9.2013

FCG:n perinteisesti vahvoja toiminta-alueita ovat alueidenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Tämä osaaminen kattaa alueidenkäytön koko kirjon maapoliittisista linjauksista ja strategisesta suunnittelusta kaupunkiarkkitehtuuriin. Alueidenkäytön suunnittelun lisäksi FCG tarjoaa myös maisema-arkkitehtuuriin liittyviä palveluita.

FCG:n Kuopion toimipaikassa kaavoitus on yksi keskeisimmistä asiakkaille tarjottavista palveluista ja tähän liittyviä projekteja on toteutettu satoja.

– Viimeaikaisia hankkeita kaavoituksessa ovat olleet esimerkiksi Savon alueen rantojen käyttöön liittyvät suunnitelmat ja matkailualueiden kehittäminen, kertoo aluepäällikkö Timo Leskinen FCG:n Kuopion toimipaikasta.

Kaavoitus on käytännössä pohja kaikelle yhdyskuntarakentamiselle. Viime vuosien aikana kaavahankkeissa ovat painottuneet suunnittelun vuorovaikutteisuus, ekologisuus ja hiilitasapainon huomioiminen. FCG on toteuttanut esimerkiksi useita tuulivoiman käyttöön liittyviä kaavoitushankkeita, joihin tyypillisesti liittyy erilaisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja, kuten luonto- ja kulttuuriympäristö­selvityksiä.

– Selkeä lisäarvo alueidenkäytön suunnittelu- ja kehittämishankkeissa on vuorovaikutusmenetelmien käyttäminen. Hankkeissa on mukana tyypillisesti useita eri sidosryhmiä, joiden näkemykset tulee huomioida ja sovittaa yhteen parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi, toteaa alueidenkäytön konsultoinnin toimialajohtaja Pauli Santala.