2/2013

Shell Liljendal saa jatkaa toimintaansa

12.9.2013

Loviisan kaupunki on myöntänyt St1 Energy Oy:lle ympäristöluvan, joka oikeuttaa yhtiön jatkamaan jakeluasematoimintaa Loviisan Liljendalissa. Lupahakemukseen tarvitut pohjavesitutkimukset teki FCG.

Lupaprosessi liittyy vuonna 2010 voimaan tulleeseen jakeluasema-asetukseen, joka edellyttää pohjavesialueella sijaitsevalta asemalta ympäristölupaa.

– Shell Liljendalin asema rakennettiin vuonna 1986 alueelle, joka oli 1970-luvulla määritelty I-luokan pohjavesialueeksi. Rakentamiseen liittyvät päätökset oli toki tehty määräysten mukaan, mutta nyt tarvittiin nykylainsäädännön mukainen lupa, toteaa St1:n verkostopäällikkö Paula Puotiniemi.

Pohjavesiluokka muuttui

FCG täydensi St1:n lupahakemusta riskinarviolla. Pohjavesiolosuhteita selvitettiin sekä olemassa olevien aineistojen perusteella että maastotutkimuksin.

Riskinarviossa tarkasteltiin, kuinka helposti ja mitä haitallisia aineita voi joutua maaperään sekä miten suurta haittaa aineet aiheuttavat joutuessaan maaperään. Lisäksi tehtiin pohjaveden pintamittauksia ja kallionpinnan syvyyttä selvittäviä kairauksia.

– Tulokset osoittavat, ettei pohjavesialueen pohjoisosa ole enää vedenoton kannalta merkittävä, niin kuin se oli ollut 70-luvulla. Lisäksi pohjaveden virtaussuunta on etelästä pohjoiseen, joten jakeluaseman alueelta ei tapahdu virtausta etelässä sijaitsevalle varavedenottamolle, selostaa suunnittelupäällikkö Terhi Svanström FCG:ltä.

– Pohjoisessa sijaitsee vanha varavedenottamo, nykyinen yksityiskaivo, mutta sinne ei jakeluaseman vaikutusalue ulotu, koska Valtatie 6 katkaisee pohjavesiyhteyden.

Aseman infra uusiksi

Uudenmaan ELY-keskus muutti selvitysten perusteella Liljendalin pohjavesialueen pohjoisosan I-luokasta II-luokkaan, minkä jälkeen Loviisan kaupunki myönsi St1:lle ympäristöluvan. Lupa edellyttää, että asema rakennetaan suojaukseltaan ja tekniikaltaan uusimman tekniikan mukaisesti.

– Ehdot merkitsevät sitä, että aseman polttonesteinfra menee uusiksi. Se on suuri ja kallis investointi, mutta lähdemme siihen, koska asema on verkostollisesti tärkeä ja olemme viime aikoinakin investoineet kiinteistöön. Liikenteellinen sijainti on hyvä eikä lähistöltä löytyisi toista vastaavaa aluetta, Puotiniemi sanoo.


Lisää aiheesta