2/2013

Pääkirjoitus

12.9.2013

Ari Kolehmainen


Toimitusjohtaja Ari Kolehmainen

Hyvä lukija,FCG kehittää palveluitaan ja osaamistaan asiakkaiden kysynnän mukaan. Palveluiden kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, ja tällaisten pilottihankkeiden kautta voimme vaikuttaa niiden laajempaankin kysyntään. Pilottihankkeet ovat uusia avauksia, jotka liittyvät kiinteästi myös FCG:n strategian toteuttamiseen. Haluamme olla kehittämisen kärjessä, edelläkävijä, yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Erityisesti kuntahallinnon kanssa olemme toteuttaneet innovatiivisia pilottihankkeita. Näistä tuorein on Kuntaliitto-konsernin ja kuntien kanssa yhdessä toteutettava kuntien konserniohjauksen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on jäsentää konserniohjauksen välineet vastaamaan tämän hetken tarpeita ja tilanteita ja toisaalta tuottamaan tietoa valmisteilla olevan kuntalakirevision taloussäännöksiin.

Kuntarakenne- ja palvelurakennekonsultoinnissa FCG on maan ykköstalo. Kuntien päättäjien, viranhaltijoitten ja luottamushenkilöiden luottamusta osoittaa myös se, että olemme ykkönen myös kuntahallinnolle tarjottavassa avoimessa koulutuksessa.

FCG:n on monialaisena toimijana mahdollista jäsentää asiakkaiden toimintaprosesseihin liittyviä arvoketjuja ja vastata niihin tai niiden osiin korkealuokkaisilla tuotteilla. FCG:n palveluvalikoima on monipuolinen ja joustava.

Uusiutuvaan energiaan kohdistuva konsultointi ja suunnittelupalvelu sisältää sekä energiantuotannon investointiprosessien tukemista että energian säästötavoitteiden huomioimista. Energiantuotantoinvestoinneissa tuulivoimapuistojen suunnittelussa FCG on tällä hetkellä maan johtavia toimijoita. Energiansäästönäkökulma otetaan suunnittelussa huomioon järjestelmällisesti, mikä merkitsee myös aurinkoenergia- ja maalämpövaihtoehtojen huomioimista osana suunnittelu- ja konsultointipalveluitamme.

Kunta- ja palvelurakenteen edetessä – näin vääjäämättä jollakin aikataululla tapahtuu – syntyy tarve määrittää myös toimitilakapasiteetti vastaamaan uutta tilannetta. FCG:n palvelurepertuaari toimitiloihin liittyen on erittäin laaja ulottuen kiinteistöstrategioista suunnittelun kautta rakennuttamiseen. Palveluihin sisältyvät myös elinkaarimalliratkaisut.

Vaikka yrityksille suunnattujen palveluiden osuus toiminnassamme kasvaa ja tämän sektorin asiakaskunta laajenee jatkuvasti, meille on tärkeää pitää huolta korkealaatuisesta kuntahallintoon liittyvästä osaamisestamme.

FCG on vahvasti mukana myös Oy Finland Ab:n kansallisessa tehtävässä vientipyrkimysten vahvistamiseksi. Näistä laadukkaita esimerkkejä ovat mm. koulutukseen ja terveydenhuoltoon liittyvän osaamisen vienti.

FCG on kotimaasta vankasti ponnistava, kansainvälisesti toimiva tulevaisuuden tekijä.


Tehdään yhdessä!

Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016