1/2014

Tähtäin tulevaisuuteen

18.2.2014

Ensimmäiseen Kuntajohtaja 2017 -valmennusohjelmaan osallistuneiden palaute on ollut myönteistä ja kannustavaa. ”Huippuohjelma, joka tulee tarpeeseen.”

– Ohjelma on suunniteltu siihen vaativaan murrosvaiheeseen, jossa kuntajohtajat tänä päivänä työskentelevät. Vahvaa ajankohtaista asiaa, joka antaa sisällöllistä valmiutta kohdata ja ratkaista johtamisen haasteita. Yhteisen prosessin rinnalla kulkeva henkilökohtainen valmennus tuo mahdollisuuden kasvaa, uudistua ja energisoitua johtajana, luonnehtii ohjelman vetäjä, toimialajohtaja Marita Lehikoinen FCG:ltä.

Kannatti osallistua

Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen piti ohjelmassa erityisen hyvänä sitä, että keskustelulle, vuorovaikutukselle ja toinen toiselta oppimiselle oli riittävästi tilaa.

– Verkostot ja vertaistuki ovat todella tarpeen, vaikea näistä on yksin selviytyä. Kuntien tilanne on paljon monimutkaisempi ja vaikeampi kuin esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen.

– Myös asiasisältö oli hyvin oivallettu ja mukaan oli saatu korkeatasoisia alustajia. Englannin-matka avasi osallistujille konkreettisesti eurooppalaisia paikallishallinnon kysymyksiä, ne lienevät useimmille ennestään aika vieraita.

Kukkonen kertoo jo hyödyntäneensä päivien antia työssään. – Ohjelma avasi silmiä ja antoi ajattelun aihetta.

Seuraava mahdollisuus

Seuraava Kuntajohtaja 2017 -kierros pyörähtää käyntiin 14.–15.8.2014. – Kahden päivän lähijaksoja on neljä, ulkomaanmatka optiona, yksilö- ja johtoryhmä-coaching halukkaille, kohderyhmänä kuntajohtajat ja kunnan toimialajohtajat, Lehikoinen tiivistää.

FCG suunnittelee ja toteuttaa ohjelman yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Valmennuksen lopuksi osallistujilla on mahdollisuus saada Kuntaliiton KJ-sertifikaatti, ja ensimmäiseen Kuntajohtaja 2017 -ohjelmaan osallistuneet voivat sertifioitua samassa yhteydessä.

”Sisarohjelmana” on Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus, joka käynnistyy vuoden 2014 aikana. Tämä jo kolmatta kertaa järjestettävä ohjelma on tarkoitettu kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajille.

Molemmissa ohjelmissa on kyse kuntajohtamiskyvykkyyden nostamisesta. – On tärkeää panostaa sekä ammatilliseen että poliittiseen johtamiseen.


Lisää aiheesta