1/2014

Laaja johtamiskoulutus HUS:ssa

18.2.2014

FCG toteuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS) laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 72 osallistujaa.

– HUS:n tavoitteena on varmistaa laadukas johtaminen tukemalla ja kehittämällä esimiestyötä kaikilla organisaatiotasoilla. Nämä lähi- ja keskijohdon koulutukset ovat osa tätä kokonaisuutta ja samalla pilotteja, joilla haetaan pysyvää mallia pidempikestoiseen toimintaan, kertoo HUS:n henkilöstön kehittämispäällikkö Salla Koivunen.

Lisäksi koulutuksilla on täydennetty kliinisen henkilökunnan esimiesosaamista, sillä alan tutkintoihin ei ole aina kuulunut pakollisia johtamisopintoja. Kokonaisuuden laajuus on 30 opintopistettä, joka vastaa erikoistuvien lääkäreiden opintoihin ja sairaanhoitajien ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvää hallinto- ja johtamisosiota.

FCG:n ohjaama projektityö kytkee lähipäivien teemat tiiviimmin osallistujien omaan työhön ja laajemmin HUS:n kehittämiseen. – Koulutuksen ja FCG:n avulla kehittämisprojekteille saadaan selkeät raamit ja ulkopuolista tukea.

Opintojen alkuun kuului valinnainen 360-johtajuusarviointi ja henkilökohtainen palautekeskustelu FCG:n 360-konsultin kanssa. Palautekeskustelussa osallistujat saivat evästystä henkilökohtaiseen kehittymiseensä esimiehenä ja johtajana, kertoo FCG:llä koulutuskokonaisuudesta vastaava toimialajohtaja Stiina Vistbacka.

Opintonsa jo päättänyt lähijohdon ryhmä oli tyytyväinen: Hyvä sisältö, asiantuntevat puhujat, ystävällinen palvelu.

Yhteistyö alkoi verkkokoulutuksesta

FCG on vuodesta 2003 alkaen toteuttanut HUS:n esimiehille verkkokoulutuksia. Koivusen mukaan ne sopivat jatkuvaan koulutustarpeeseen laajalle esimiesjoukolle.

– Tavoitteena on ollut vahvistaa ja syventää esimiesten ja henkilöstöasioiden parissa työskentelevien osaamista henkilöstöhallinnon saralla, esimerkiksi palvelussuhteisiin, jaksotyöhön ja työehtosopimuksiin liittyvistä asioista. Verkko-opetus tukee näistä teemoista järjestettävää lähiopetusta ja antaa pohjatiedot laajalle esimieskunnalle.

– Yhteistyö on sujunut hyvin. Mutkatonta ja joustavaa, hyvää palautetta osallistujilta.

Toiminnasta vastaa FCG:llä koulutuspäällikkö Tarja Heikkinen.


Lisää aiheesta