1/2014

Osaava ja kehittyvä FCG

18.2.2014

Jatkuva osaamisen kehittäminen on oleellinen osa FCG:n toimintaa. Se on yhtiön menestymisen edellytys ja myös hyvä keino lisätä työhyvinvointia. Kehittämisen ytimenä on FCG Akatemia.

FCG Akatemia on vuonna 2008 käynnistetty yhtiön sisäinen johtamisohjelma, joka tukee asiantuntija- ja esimiestyön kehittämistä vuosittaisilla koulutuksilla. Kuudes ohjelmakierros on juuri alkanut.

– FCG Akatemian sisällöt ovat eläneet yhtiön muutoksen ja kehittymisen mukana. Alkuvaihessa tärkeää oli strategian, toimintamallien ja tuote- ja palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Sittemmin ohjelma on keskittynyt projektijohtamiseen, jonka koulutukseen on yhdistetty IPMA-sertifiointi, kertoo FCG:n henkilöstö- ja viestintäjohtaja Eeva Kokki.

Kaksi painopistettä

FCG:n liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta projektiliiketoimintaan ja sen johtamiseen liittyvä osaaminen ovat aivan keskeisiä.

– Ottaen huomioon, miten markkinat kehittyvät, niin kyllä yrityksen tehokkuus on projektitoiminnan tuloksellisessa johtamisessa. Siinä, että projektitoiminta on tehokasta talouden, vuorovaikutuksen ja prosessien näkökulmasta. Projektien vetäjien on myös tärkeää tietää, millaisia näkökulmia johtamiseen liittyy.

Yhtä keskeinen kehittämisalue FCG:llä onkin esimiestyön ja johtamisen kehittäminen. Kokin mukaan esimiehen ja johtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa se, että ihmisillä on kaikki edellytykset onnistua omissa tehtävissään.

– Esimiesten tulee tietää vastuunsa ja velvoitteensa sekä osata johtaa ihmisiä. Se luo edellytyksiä työhyvinvoinnille siinä kuin mielekkäät, oikein mitoitetut tehtävät ja asiantuntijoiden mahdollisuus kehittää osaamistaan ja edetä urallaan.

Vuosikellossa tapahtumia

Johtamisohjelman ohella henkilöstölle tarjotaan laaja-alaisesti muuta koulutusta. On ollut niin sopimus- ja hankintajuridiikkaa, vuorovaikutusta, kieliä kuin perehdytystä uusille projektipäälliköille.

Perusasioita esimiehenä työskentelemisestä käydään läpi vuotuisessa henkilöstöjohtamisen kehittämispäivässä. FCG:llä kumppaneina työhyvinvoinnin suunnitelmallisessa kehittämisessä ovat työterveyshuoltopalveluissa Diacor, työyhteisötutkimuksissa Työterveyslaitos ja työhyvinvoinnin suunnittelussa vakuutusyhtiö Varma.


Lisää aiheesta