1/2014

Ammattimaista projektinjohtamista

18.2.2014

Jo kolmas ryhmä FCG:n projektipäälliköitä on suorittamassa mittavaa johtamiskoulutusta, joka huipentuu IPMA-sertifiointiin.

– Kouluttautuminen on yksi keino vastata tulevaisuuden haasteisiin. Näyttää siltä, että projektit kasvavat entisestään ja tulevat yhä moniulotteisemmiksi. Koko kenttä muuttuu syklisemmäksi ja nopeammaksi. Tämä kaikki korostaa projektipäällikön roolia ja osaamista, perustelee laatupäällikkö Lauri Solin FCG:ltä.

Laadukkaaseen, koko kevään kestävään opintokokonaisuuteen sisältyy lähipäiviä ja runsaasti kotitehtäviä. Koulutus päättyy IPMA-sertifointikokeeseen, tavoitteena neliportaisen ohjelman C-sertifikaatti.

Koulutus on osallistujille iso ja motivaatiota vaativa ponnistus, mutta se antaa myös vahvaa pääomaa, eväitä tehokkaaseen johtamiseen ja osaamisen edelleen laajentamiseen.

– Toivomme, että tavoitteellinen kehittäminen näyttäytyy asiakkaillemme entistä parempana palveluna.

Yhteistyökumppanina Projektiyhdistys ry

Sertifioinnin tarjoaa FCG:n pitkäaikainen yhteistyökumppani, Projektiyhdistys ry (PRY). Yhdistys tarjoaa jäsenilleen myös valikoitua tietoa, monipuoliset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen sekä alan kotimaisen ja kansainvälisen verkoston suomat mahdollisuudet.

– FCG on edistyksellinen organisaatio, sillä se kehittää henkilöstöään ja prosessejaan hyvin pitkäjänteisesti. Toimintaympäristöä seurataan ja omia prosesseja sopeutetaan muutoksiin, toteaa PRYn toiminnanjohtaja Jyry Louhisto.

Sertifioitumista Louhisto pitää hyvänä valintana monestakin syystä. Henkilöille itselleen se on todistus projektinjohtamisen pätevyydestä ja yritykselle näyttö henkilöstön osaamisesta. Asiakkaille se kertoo, että he saavat huippuluokan palvelua.

– Asiakkaat osaavat tänä päivänä arvostaa sertifiointia, joten se tuo yritykselle selvää kilpailuetua.

PRY:n yhtenä tavoitteena on projektipäällikkyyden nostaminen oikeaksi ammatiksi. Se on hyvä tavoite myös Solinin mielestä.

Sertifioituminen suosittua

Projektiyhdistys sertifioi yksittäisiä henkilöitä, organisaatioita ja organisaatioiden osia kansainvälisten IPMA-sertifiointiprosessien mukaisesti.

IPMA (International Project Management Association) toimii lähes 60 maassa, ja sillä on yli 120 000 jäsentä. Suomessa on yhteensä lähes 3 400 IPMA-sertifikaattia, maailmassa niitä on yli 170 000.