1/2014

Johtavat koulutusvientiyritykset yhteistyöhön

18.2.2014

Riikka Vuorela

Riikka Vuorela

FCG tuo allianssiin yli 25 vuoden kokemuksen koulutushankkeista. Toimintaa on ollut yli 50 maassa ja kaikilla koulutuksen aloilla.

EduCluster Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja Sanoma Oyj ovat muodostaneet uudenlaisen yhteenliittymän koulutusalan viennin edistämiseksi. Liittouman tarkoituksena on yhdistää kotimaiset voimat ja vahvistaa siten suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

– Suomalaiselle koulutusosaamiselle on maailmalla kysyntää, mutta siihen on yksittäisen toimijan haastavaa vastata. Siksi tarvitaan vahva veturiyritysten yhteenliittymä, joka kokoaa parhaan osaamisen kulloisenkin asiakkaan tarpeisiin, toteaa projektipäällikkö Riikka Vuorela FCG:ltä.

Liittouman vahvuutena on laaja opetusalan osaaminen ja verkottuminen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Vuorelan mukaan nyt kyetään tehostamaan tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä ja myös toteuttamaan entistä vahvemmin koulutusviennin laajoja, monivuotisia projekteja.

– Yhdessä nämä yritykset kykenevät tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, ulottuen koulutilojen suunnittelusta opetussuunnitelmiin, opettajien koulutukseen ja modernien oppimisympäristöjen toteutukseen – ja kattaen kouluasteet esiopetuksesta lukioon.

FCG:llä on vuosikymmenten kokemus opetusalan kansainvälisestä konsultoinnista ja kehittämishankkeista. Sanoma on oppimateriaalien ja digitaalisten oppimispalvelujen tuottajana Suomen suurin kansainvälinen toimija. EduCluster Finland kokoaa omistajiensa kautta yhteen laajan verkoston koulutusosaamista.

Toiminta laajenee

Suomalaiselle osaamiselle on kysyntää erityisesti Gulfin alueella ja Aasiassa. Yhteenliittymän yritykset ovat jo toteuttaneet ensimmäisiä hankkeita Gulfin alueella, ja toiminta laajenee koko ajan.

– Tärkeimpänä markkina-alueena on alkuvaiheessa Gulfin alue ja erityisesti Saudi-Arabia. Maan yksityiskoulumarkkinoiden voimakas kasvu jo sinällään tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille, Vuorela kertoo.

– Monipuoliset ja laajat koulutustuotteet ja -palvelut edellyttävät suomalaisen yhteistyön ohella kumppanuuksien rakentamista paikallisten tahojen kanssa.


Lisää aiheesta