1/2014

Ihmisoikeudet kehityksen keskiöön

18.2.2014

796c-nainen-sambiassa.jpg


 lapsia Nepalissa

Ihmisoikeusnäkökulma merkitsee heikommassa asemassa olevien ryhmien voimaannuttamista ja yhteyksien luomista eri tahojen välille. FCG:n Sambiassa toteuttama hanke edistää naisten oikeuksia. Nepalissa avustamme köyhistä köyhimpiä. Pyrimme syrjimättömyyteen ja hyvään vesivarojen hallintaan.

Hallituksen kehityspoliittinen toimintaohjelma (2012) velvoittaa ”ihmisoikeusperustaiseen lähestymistapaan” kaikessa Suomen harjoittamassa kehityspolitiikassa ja kehitysyhteistyössä.

Lähestymistapa perustuu kansainvälisiin säädöksiin ja ihmisoikeusjulistuksiin, joihin useimmat YK:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet.

– Käytännössä kyse on suunnitelmista, joilla varmistetaan, että kaikki ihmiset saavat ruokaa, vettä ja oikeutta. Eivät ehkä heti, mutta tällaista kehitystä sitoudutaan edistämään kaikkia osapuolia hyödyttävää win-win -tilannetta tavoitellen, tiivistää projektipäällikkö Pamela White FCG:ltä.

Vastuita ja velvollisuuksia

Aikaisempaan, ”tarveperustaiseen” lähestymistapaan verrattuna oikeusperustainen on Whiten mukaan kauaskantoisempi, sillä köyhyys nähdään epäoikeudenmukaisuutena.

– Huomio kohdistuu syrjäytyneisiin ja köyhiin, jotka valtuutetaan vaatimaan heille kuuluvia oikeuksia. Kysymys on myös avoimmuudesta ja tiedon saatavuudesta.

Tämä merkitsee vastuuta ja velvollisuuksia sekä monia haasteita, kuten ketkä ovat virallisia toimijoita ja ottavatko he vastuun.

Hyvä esimerkki ihmisoikeusnäkökulman huomioon ottamisesta on Nepalin maaseudun vesivarahanke, jota FCG toteuttaa Suomen ulkoasiainministeriön rahoituksella.

– Nepalissa avustamme köyhistä köyhimpiä. Pyrimme syrjimättömyyteen ja hyvään, paikalliseen vesivarojen hallintaan samalla, kun parannamme vedensaantia, sanitaatiota ja ruokaturvallisuutta. Haasteena on se, ettei maassa ole paikallishallintoa vastuuta ottamassa.

Tutkimus edistää dialogia

Maailmanpankin vanhempi asiantuntija Pirkko Poutiainen kertoo tutkimuksesta ”Incentivizing the market– Linking Women and the Private Sector: A Human Rights Approach”, jota Maailmanpankki toteuttaa Sambiassa yhdessä FCG:n kanssa.

– Työ tulee tukemaan dialogia, jota käydään yksityisen sektorin osallistumisesta maatalouteen ja win-win -tilanteen saavuttamisesta. Pääkohteena ovat naispuoliset maanviljelijät ja alalla käytettävä ulkopuolinen työvoima.

Hankkeessa analysoidaan yksityisen sektorin kannustimia, jotka voisivat saada molemmin puolin aikaan hyödyllisiä muutoksia. Tämän odotetaan edistävän naisten oikeuksia kunnolliseen työhön sekä parantavan heidän sosiaalisia valinnan mahdollisuuksiaan, sananvapauttaan ja toimeentuloaan.


Lisää aiheesta