1/2014

Viisumivapauden plussat ja miinukset

18.2.2014Viisumivapauden arvioidaan lisäävän ostosmatkoja ja muita lyhyitä käyntejä Pohjois-Karjalassa.

Matkailu Venäjältä Pohjois-Karjalaan on kasvanut 2000-luvulla, ja kasvun odotetaan jatkuvan. Miten mahdollinen EU:n ja Venäjän välinen viisumivapaus vaikuttaisi alueella? FCG selvitti asiaa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimeksiannosta.

Marraskuussa 2013 julkaistun selvityksen mukaan viisumivapaus lisäisi selvästi venäläisten matkailijoiden määrää ja siten matkailun rahallista kokonaishyötyä Pohjois-Karjalassa.

Viisumivapauden myötä venäläisten matkailijoiden määrä voisi vuoteen 2025 mennessä nousta jopa 1,36 miljoonaan, kun ilman sitä luku olisi 850 000. Yöpyjien määrä kasvaisi, mutta vielä suurempaa olisi kasvu päiväkävijöiden määrässä, tiivistää johtava konsultti Hanna Baas FCG:ltä.

Vuonna 2012 venäläisten matkailun tuoma välitön ja välillinen kokonaishyöty Pohjois-Karjalassa oli 154 miljoonaa euroa. Ilman viisumivapautta summan arvioidaan olevan vuonna 2025 noin 480 miljoonaa ja viisumivapauden toteutuessa lähes 700 miljoonaa.

Palvelujen kysyntä kasvaa


Viisumivapauden toteutuessa Pohjois-Karjalaan tarvitaan merkittävästi enemmän majoitus- ja ravitsemuskapasiteettia. Matkailun oheispalvelujen ja kulttuuritarjonnan kysyntä kasvaa. Kaupan palveluille sekä hyvinvointi- ja terveyspalveluille tulee enemmän tarvetta. Vapaa-ajan asuntojen kysyntä kasvaa.

Viranomaistoimintaan, tiestön kehittämiseen ja joukkoliikenteeseen tarvitaan lisää resursseja, ja kuntien sosiaali- ja terveysmenot kasvavat. Työvoiman liikkuvuus kasvaa.

Odotettavissa on myös lieveilmiöitä, kuten yleisen turvattomuuden ja epävarmuuden lisääntymistä, liikenneturvallisuuden heikkenemistä ja kiinteistöjen hinnan nousua.

Kehitystyötä tarvitaan


Selvitys antaa kuvan mahdollisesta kehityksestä Pohjois-Karjalassa viisumivapauden toteuduttua. Kuvatun kasvun saavuttamiseksi on kuitenkin tehtävä mittavaa kehitystyötä, Baas korostaa.

– Nyt mahdollisuudet on kartoitettu ja asetettu mittakaavaan, mikä auttaa varautumaan tuleviin muutoksiin. Erityisesti palvelukonseptien ja kapasiteetin kehittämiseen sekä markkinointiin on panostettava, jotta mahdollisesta viisumivapaudesta saadaan täysi hyöty maakuntaan. Varautuminen auttaa myös minimoimaan kielteiset vaikutukset.

Selvitys tehtiin asiantuntijahaastatteluihin, yrityskyselyyn ja olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen.