2/2012

Ovako Imatra viemäröitiin uudelleen

1.10.2012

Ovako Imatran terästehdas on vastikään saanut uuden viemärin, kun vanha, elin­kaarensa päähän tullut runkoviemäri korvattiin uudella ratkaisulla. Menetelmäksi valikoitui ennakkoluulottomasti tavallista haasteellisempi tapa eli suuntaporaus, jolla viemäriputket sijoitettiin onnistuneesti maanpäällisten rakenteiden kuten junaratojen alle ilman laajoja kaivantoja.

– Suuntaporaus osoittautui hyväksi ideaksi, johon FCG:ltä lähti mukaan innostunut ja hyvä suunnitteluporukka. Menetelmää voi suositella muillekin vastaavanlaisiin olosuhteisiin, arvioi hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen tyytyväinen vastaava työnjohtaja Jari Leppänen Ovakolta.

Haasteellinen hanke

Vanhan runkoviemärin laatu todettiin pohjatutkimuksessa heikoksi, ja se päätettiin korvata kahdella uudella sade- ja prosessivesiviemärillä, joiden halkaisijat ovat 630 ja 400 mm. Kummankin linjan pituus on noin 350 m, ja molemmat kulkevat jopa 10 metrin syvyydessä. Pohjatutkimuksessa käytettiin suuntaporauskalustoa, eli etukäteen suoritettiin koeporauksia, joilla voitiin varmistaa läpäistävissä oleva vapaa reitti.

– Työt tehtiin tuotannon käynnissä ollessa sitä hyvin vähän häiriten, koska tarvittiin vain muutamia pieniä liitoskaivantoja. Porauksessa oli omat haasteensa, koska linjaa ei voitu suunnitella suoraksi. Hanke eteni hyvässä hengessä ja aikataulussa, kertoo FCG:n projektipäällikkö Sami Kurkela.

Hankkeesta vastasi Lappeenrannan toimipiste vahvistettuna Tampereen toimiston väellä. FCG laati hankkeen suunnitelmat, ja urakoitsijana toimi Lännen Alituspalvelu Oy, jolla oli tähän työhön hyvät valmiudet.

Teksti: Anna-Maija Gruber
Kuva: Ovako Imatra Oy Ab