1/2014

Älykästä vesiteknologiaa

18.2.2014

FCG kartoitti Finnish Water Forumin (FWF) toimeksiannosta suomalaisten vesihuoltoalan yritysten osaamista ja vientimahdollisuuksia smart water -teknologian alalla.

– Kyse on datalähteiden älykkäästä hyödyntämisestä ja analysoinnista, joka auttaa tehostamaan tai automatisoimaan vesihuoltoa, veden käyttöä ja veden hallintaa. Se ei ole älyä älyn vuoksi, vaan hyödyn pitää olla selkeästi mitattavissa ja osoitettavissa taloudellisina vaikutuksina, luonnehtii ohjausryhmän puheenjohtaja, Vaisalan aluepäällikkö Kimmo Ristolainen.

Vaisalasta hän sanoo esimerkkinä sadetiedon ja -ennusteiden hyödyntämisen eräissä tulvaennusteisiin, vedenpuhdistukseen, maatalouteen ja vesivoimaan liittyvissä sovelluksissa.

– Suomessa on rakennettu tehokkaita vesihuoltoalan ratkaisuja, joita voisi hyvinkin monistaa vientiprojekteiksi, summaa Ristolainen kartoituksen pohjalta.

– Maailmanlaajuisesti yksi pääsovelluksista lienee vedenkäytön optimointi vesipulasta kärsivillä alueilla.

Tutkimuksen tekijä, FCG:n suunnittelupäällikkö Jarmo Antikainen mainitsee FCG:ltä kolme smart water -ratkaisua: Tampereen vedenjakeluverkoston online-automaatiomalli, Sahti-tietojärjestelmä ja äskettäin päivitetty Vera-järjestelmä.