1/2014

Kolmen tuulivoimatoimijan yhteinen YVA

18.2.2014

Tuulivoimaa

Raahen itäisten tuulipuistojen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on päättynyt. Kyseessä on kolmen toimijan erillisistä tuulivoimapuistoista muodostuva kokonaisuus, jossa YVA-menettelyt yhdistettiin.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun usean tuulivoimahankkeen vaikutuksia tarkasteltiin yhteisen YVA-menettelyn kautta. – Näin haluttiin luoda asukkaille ja kaupungille kokonaisnäkemys siitä, mitä on tulossa, kertoo hankkeessa YVA-konsulttina toiminut toimialajohtaja Jakob Kjellman FCG:ltä.

YVA-selostuksen mukaan kaikki kuusi tuulivoimapuistoa hankevaihtoehtoineen ovat toteuttamiskelpoisia, kun otetaan huomioon keinot haitallisten vaikutusten lieventämiseen.

– Arviointien yhdistäminen osoitti kuitenkin sen, ettei nykyinen tuulivoimarakentamisen normisto riitä takaaman kansalaisille riittävää rauhaa, Kjellman sanoo. – Vaikka hankkeet olisivat säädösten mukaisia, ihmiset kokevat, ettei se riitä. Haluttaisiin rauhoittaa laajempia alueita. Huolta kannetaan etenkin melu-, maisema- ja virkistyskäyttöhaitoista.

Lisää aiheesta