2/2014

Vahvasti kotimaassa ja kansainvälisesti

10.9.2014

Kuntajohtajapäivillä puhuttiin äskettäin strategisen ketteryyden välttämättömyydestä voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suorituskyvyn parantamiseksi tutkijat kannustavat kehittämään organisaation älykkyyttä, lisäksi on oltava resurssiviisas. Älykkäiksi luonnehditaan organisaatioita, jotka ymmärtävät toimintaympäristön muutokset, ymmärtävät niihin kohdistuvat vaatimukset ja haasteet ja osaavat tältä pohjalta tehdä oikeita ratkaisuja. Ketterät organisaatiot ottavat viivyttelemättä kantaa tapahtuneisiin muutoksiin ja kykenevät myös riskinottoon. Resurssiviisaat yhteiskunnat ovat tehokkaampia ja vähäpäästöisempiä.


FCG:n asiakkaita haastavat niin kotimainen kuin kansainvälinenkin muuttuva toimintaympäristö. Digiaika mullistaa terveydenhuollon ja pelimaailma opetuksen.  FCG toimii kanavana innovatiivisille kehitys- ja pilottihankkeille. Yhdessä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme uusia pilotteja; mm. älykästä mallikoulua, älykästä liikkuvaa terveysasemaa, älykkäitä toimitiloja ja älykästä vesi- ja energiahuoltoa. Toivomme kiinnostuneita mukaan toteuttamaan maailman parhaita ratkaisuja.


FCG voi auttaa kotimaisia asiakkaita oman osaamisen kehittämisessä. Haluamme toimia myös siltana suomalaisen osaamisen viennissä, olla toteuttamassa yhteistä kansallista tehtävää koulutusviennissä, terveydenhuollon viennissä, vesihuollossa ja energiahuollossa. Osaamisen vienti toimii parhaimmillaan myös feed back–alustana; parhaita kansainvälisiä esimerkkejä ja kansainvälistä osaamista voidaan kanavoida takaisin kohentamaan suomalaista osaamista, suomalaisen toiminnan älykkyyttä. 


FCG tarjoaa yhden katon alta kehittämispalvelun joko koko arvoketjun tai sen osan: kunta-, sote-, tai yritysrakenne, toiminnan, prosessien ja palvelujen taikka tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuuden, mukaan luettuna toimitilat. Autamme asiakkaitamme joko kokonaisuuksien tai osien uudelleenmuotoilussa.


Tässä lehdessä valotetaan toimintaympäristön muutosvoimia. Lehti sisältää myös useita kiinnostavia artikkeleita asiakkuuksista ja projekteista. 


Olemme toimineet vuosikymmenien aikana kaikissa suomalaisissa kunnissa ja toteuttaneet projekteja noin 150 maassa. Haluamme myös jatkossa toimia luotettavana yhteistyökumppaninanne, 65 vuoden kokemuksella.


Antoisia lukuhetkiä!


Ari Kolehmainen


Lisää aiheesta

Pääkirjoitus

1.3.2019

Pääkirjoitus

14.1.2018

Pääkirjoitus

15.9.2017

Pääkirjoitus

22.2.2017

Sote-uudistus

21.9.2016

Arvoisa lukija

17.2.2016