2/2014

FCG selvitti Kotkan lastensuojelun nykytilannetta

10.9.2014

FCG selvitti Kotkan kaupungin toimeksiannosta lastensuojelun ja sijaishuollon nykytilannetta, organisointia ja kulurakennetta. Kaupungin lastensuojelun ja sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet huomattavasti 2010-luvulla. Lastensuojelumenojen kasvu on ollut parissa vuodessa 22 % ja sijaishuollon palvelut yli 40 %, vaikka sijoitettujen lasten määrä ei ole kasvanut.

FCG teki esiselvityksen toiminnan uudelleenorganisoinnista sekä selvittämällä toiminnan kulurakennetta että haastattelemalla lastensuojelun ja sijaishuollon henkilöstöä. Lastensuojelun kustannustoteumaa verrattiin myös muiden kaupunkien vastaaviin kustannuksiin.

 

- Tässä toiminnassa ensisijaista on lasten ja nuorten etu. Kun panostamme ennaltaehkäisevään työhön, kuten varhaiseen tukeen, turvaverkkojen rakentamiseen ja perheissä tehtävään työhön, se vaikuttaa suoraan säästöinä korjaavan työn toimintakustannuksiin. Tämä tulee näkymään jatkossa myös lastensuojelutyön budjettivalmistelussa ja pystymme pienentämään kalliiseen korjaavaan työhön varattuja summia merkittävästi, toteaa palvelujohtaja Jorma Haapanen Kotkasta.

 

Selvitystyön kehittämisehdotuksissa panostetaan ennaltaehkäisevän toiminnan lisäksi ostopalveluiden käytön asteittaiseen lopettamiseen ja mahdollisimman tehokkaseen tilankäyttöön. Lisäksi kehittämisehdotuksissa todettiin erikoistumisen ja moniammatillisuuden näkökulmien selkiyttämisen. Lastensuojelutyössä yhteistyötä tulisi lisätä laitos-, koulu- ja perhetiimien välillä. Viranomaisten, kuten koulutoimen, lastensuojelun ja sosiaalitoimen ammattilaisten välisiä vastuita ja rooleja lastensuojelutyössä tulisi myös selventää. Olennaista toiminnan tehostamisessa on suunnitelmallisuuden, yhteistyön ja vuoropuhelun lisäksi myös esimiestoiminnan kehittäminen.

 

Esiselvityksen pohjalta on laadittu myös pidemmän aikajänteen toimintaehdotus selvityksessä esille nostettujen asioitten eteenpäinviemiseksi.

Lisätietoja