2/2013

Verkostoprojekti USO2 vauhdissa: Hyvä johtaminen on tie menestykseen

Kunta voi menestyä vain hyvin johdettuna. Siinä lyhykäisyydessään avain kuntien pärjäämiseen tulevissa haasteissa. Tämän edistämiseen keskittyy Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostoprojektin kakkosvaihe USO2 kaikkine osioineen. Projekti on Kuntaliiton ja FCG:n mittava yhteishanke ja alansa suurin tähän mennessä.

Lue lisää

Arki paranee pienin askelin

Espoon kaupunki ja FCG ovat valmentaneet 28 ”fasilitaattoria” viemään eteenpäin Espoossa kehitettyä OSAKE-työpajamenetelmää. Työskentelyn tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakulttuuria aidosti asiakaslähtöiseksi ja tehdä se niin, että työntekijät itse innostuvat kehittämisestä.

Lue lisää

Suoniemen suunnittelu etenee

Metsähallituksen visiot Leppävirran Suoniemen rakentamisesta ovat hyvää vauhtia toteutumassa. Taustaselvitykset on tehty ja kaavoitus on käynnissä. Lähikuukausina ratkeaa, tuleeko alueelle ympärivuotista asumista, loma-asumista vai molempia.

Lue lisää

Kuntatalo uusiksi sisältä ja ulkoa

Kuntatalo Helsingin Alppilassa Toisella linjalla on käymässä läpi suurremonttia. Piha pantiin uuteen kuosiin jo viime kesänä, ja nyt sisätiloja käydään vaiheittain läpi.

Lue lisää

Talous tasapainoon – mutta miten?

Keinot kunnan talouden tasapainottamiseen vaativat tätä nykyä tarkkaa harkintaa.Tulojen tulisi kattaa menot, eikä alijäämää voi tehdä pitkään. Kun huoltosuhde on monessa kunnassa heikkenemässä voimakkaasti, ovat hyvät neuvot tarpeen.

Lue lisää

Tuulisähkön tuotanto alkoi Honkajoella

Taaleritehdas on rakennuttanut yhdeksän tuulivoimalaa Honkajoelle Satakunnan pohjoisosaan. Voimalat on käynnistetty ja liitetty verkkoon sitä mukaa kuin ne ovat valmistuneet.

Lue lisää


Laaja tuulivoimayleiskaavoitus Keski-Suomessa

Keski-Suomessa on meneillään harvinaislaatuinen hanke: kahdeksan kunnan yhteinen tuulivoimayleiskaavoitus. Jokaisesta kunnasta pyritään löytämään vähintään yksi tuulipuistoksi kaavoitettava kohde.

Lue lisää


Kuntien ICT-muutostuen valmistelu loppusuoralla

Valtiovarainministeriö tukee kuntien rakenteellisia uudistuksia valtakunnallisella muutostukiohjelmalla, jonka yhtenä osana on ICT-muutosten tukiohjelma.

Lue lisää

Lähidemokratia tulee – oletko valmis?

Valmisteilla oleva uusi kuntalaki kannustaa vahvistamaan kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Moni kunta on herännyt huomaamaan jo ennen tätä, että nykykansalaisia ei voi enää johtaa käskyttämällä ylhäältä alaspäin. Turussa on otettu tämän vuoden alusta käyttöön uusi toimintamalli, joka pyrkii edistämään osallisuustoimintaa ja kuntalaisvaikuttamista. Tavoitteena on parantaa turkulaisten vuorovaikutusmahdollisuuksia ja Turku-kuvaa.

Lue lisää

Strategian keinoin kohti muutosta

FCG toteutti huhtikuussa kuntaorganisaatioille, yrityksille, järjestöille ja valtionhallinnolle kyselyn, jossa tiedusteltiin kahta asiaa: 1. Miten strategiaprosessia pitäisi kehittää? 2. Miten edistetään muutosten läpivientiä? Vastauksia tuli kaikkiaan 314 kappaletta, joista kuntakentältä noin 100.

Lue lisää

Asiantuntijatyöpajoista tukea strategiseen suunnitteluun

Tampereella on meneillään keskustan strategisen osayleiskaavan laatiminen. Työn tueksi järjestettiin kolme laajaa asiantuntijaseminaaria, joiden aiheina olivat kaupungin keskustan nykytila, tulevaisuus ja toimenpiteet.

Lue lisää

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus arvioitavana

Ympäristöministeriön julkaisema AKSU 2012 -selvitys kertoo, kuinka alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä toimii alan asiantuntijoiden, kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän toimijoiden mielestä.

Lue lisää

Alueidenkäytön suunnittelu FCG:ssä

FCG:n perinteisesti vahvoja toiminta-alueita ovat alueidenkäytön konsultointi ja kaavoitus. Tämä osaaminen kattaa alueidenkäytön koko kirjon maapoliittisista linjauksista ja strategisesta suunnittelusta kaupunkiarkkitehtuuriin. Alueidenkäytön suunnittelun lisäksi FCG tarjoaa myös maisema-arkkitehtuuriin liittyviä palveluita.

Lue lisää

Karkkilan terveysasema kahden vaiheilla

Karkkilan kaupunki joutuu lähiaikoina tekemään valinnan kahden erilaisen vaihtoehdon väliltä: korjataanko vanha, heikkokuntoinen sosiaali- ja terveyskeskus vai rakennetaanko uusi. FCG on ollut mukana prosessissa tarkastelemassa eri vaihtoehtojen tarjoamia näkökulmia.

Lue lisää

Pien-Saimaa kuntoon

Lappeenrannan seudulla on ryhdytty tosi­toimiin Läntisen Pien-Saimaan tilan parantamiseksi. Vesistöä kunnostetaan ravinnekuormitusta vähentämällä, mutta lisäksi käyttöön otetaan aivan uudet keinot.

Lue lisää

Kaakonkulman Hurpusta merkittävä matkailukohde

Virolahdella sijaitsevasta Hurpusta on tulossa tärkeä luontomatkailukohde. Eurooppalaisten lintuharrastajien hyvin tuntema alue on saanut Kestävän luontomatkailun Kaakko135° -hankkeen rahoituksella ja FCG:n myötävaikutuksella master planin, jossa analysoidaan sen kehittämismahdollisuudet ja maankäyttö.

Lue lisää

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan oppaan, joka valottaa vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä ja niiden soveltamista kaavoituksessa.

Lue lisää

Shell Liljendal saa jatkaa toimintaansa

Loviisan kaupunki on myöntänyt St1 Energy Oy:lle ympäristöluvan, joka oikeuttaa yhtiön jatkamaan jakeluasematoimintaa Loviisan Liljendalissa. Lupahakemukseen tarvitut pohjavesitutkimukset teki FCG.

Lue lisää