1/2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. Luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa.

FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pDRG ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA™, FIM ja TUVA™) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA™). Niiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää toiminnan ja palvelujen kehittämisessä.Luokitustuotteilla on Suomessa pitkä ja monivaiheinen historia. Sen kuluessa suuri joukko suomalaisia hui...

Lue lisää