1/2016

Nimityksiä FCG:llä

15.2.2016

FCG Finnish Consulting Group Oy

KTM Sari Hautamäki, Business Controller 


FCG Datawell

FT Jyrki Akkanen, Lead Architect.


Jan Antola on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi.


FK, insinööri Heli Hakala on nimitetty ohjelmisto­suunnittelijaksi.


DI Saija Halme on nimitetty ratkaisuasiantuntijaksi.


DI Jussi Järveläinen on nimitetty tuotekehitys­johtajaksi.


DI Mika Keinänen on nimitetty aluepäälliköksi. 


LT, HTK Petri Kivinen on nimitetty lääketieteelliseksi johtajaksi. 


FK Petri Kiviniemi on nimitetty ohjelmisto­suunnittelijaksi.  


DI Elena Kouzmitch on nimitetty ohjelmisto­suunnittelijaksi. 


FK Hannu Kröger on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi.


Yo-merkonomi Markku Latikka on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi.


FM Outi Louhia on nimitetty palvelutiimin esimieheksi ja laatupäälliköksi.


Insinööri Juha Mattila, Senior Software Engineer.


Insinööri Michael Mstoi, Solution Engineer.


DI Satu Muratte on nimitetty ratkaisuasiantuntijaksi. 


KTM Vesa Nyman on nimitetty ratkaisutiimin esimieheksi.


KTM Kimmo Ojala on nimitetty aluepäälliköksi.


FK Tuuli Pajunen on nimitetty aluepäälliköksi. 


Marko Pantti on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi. 


DI Anna-Kaisa Ruonala on nimitetty ratkaisuasian­tuntijaksi.


Tradenomi Jouni Räsänen on nimitetty järjestelmä­asiantuntijaksi.


Insinööri Pekka Serpola on nimitetty ohjelmisto­suunnittelijaksi.


KTM Sini Stanger on nimitetty ratkaisuasian­tuntijaksi.


KTM Tuomas Talvio on nimitetty aluepäälliköksi. 


Datanomi Aarni Vanamo on nimitetty ohjelmisto­suunnittelijaksi.


Tradenomi Aleksandra Vasilevsjkaja on nimitetty järjestelmäasiantuntijaksi.


FCG Koulutus

HSO-sihteeri Jaana Hyvönen on nimitetty koulutus­sihteeriksi.


FCG Suunnittelu ja tekniikka

DI Matti Harjapää, Advisor, IFI Palvelut Oulu. 


DI Sami Heikkilä on nimitetty Rakennusterveystiimin päälliköksi Sisäilmasto-toimialalle Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Eero Jalkanen on nimitetty suunnittelu­insinööriksi Satamat ja vesiväylät -toimialalle Helsinkiin.


Ins. (AMK) Heidi-Johanna Jokelainen on nimitetty projektipäälliköksi Sisäilmasto-toimialalle Tampereelle.


DI Esko Jussila on nimitetty rakennesuunnittelijaksi Rakennetekniikkaan Helsinkiin.


Insinööri (AMK) Aku Korhonen on nimitetty rakennesuunnittelijaksi Rakennetekniikka-toimialalle Helsinkiin. 


Muotoilija–sisustusarkkit­ehti (AMK) Marja Krause on nimitetty sisustusarkkitehdiksi Helsinkiin.


Ins. (AMK) Kimmo Kuusela on nimitetty suunnittelu­insinööriksi Satamat ja vesi­väylät -toimialalle Turkuun.


Insinööri Jari Lahtinen on nimitetty myyntipäälliköksi Verkosto- ja hulevesisuunnit­teluun Helsinkiin. 


Insinööri (AMK) Anna Laitinen on nimitetty rakennesuunnittelijaksi Rakennetekniikkaan Helsinkiin.


DI Timo Leskinen on nimitetty Itä-Suomen aluepäälliköksi.  


Ins. (AMK) Cesilia Lundqvist on nimitetty projekti­päälliköksi Katu-, tie-, ja liikennesuunnitteluun Vaasaan. 


TaM Matti Mikkilä on nimitetty sisustusarkkitehdiksi Arkkitehtuuri-toimialalle Helsinkiin. 


Arkkitehti Teija Patrikka on nimitetty suunnittelu­päälliköksi Alueidenkäytön konsultointiin Helsinkiin.


Rkm Tapio Rokkonen on nimitetty Rakennusterveys­tiimin päälliköksi Sisäilmasto-toimialalle Kuopioon. 


Insinööri (AMK) Kai Saralehto on nimitetty projektipäälliköksi Verkosto- ja hulevesisuunnitteluun Vaasaan. 


RI Mika Sutinen on nimitetty projektipäälliköksi Rakennuttaminen ja valvonta -toimialalle Lappeenrantaan.  


Rak.ins. (AMK) Mirja Torvinen on nimitetty projekti-insinööriksi Sisäilmasto-toimialalle Tampereelle.


Projekti-insinööri Jesse Virkalevo on nimitetty projektipäälliköksi Rakennuttamisen toimialalle Lappeenrantaan. 


Ins. (AMK) Janne Väyrynen on nimitetty suunnittelijaksi Verkosto- ja hulevesisuunnitteluun Tampereelle.


Ins. (AMK) Jenni Ylikotila on nimitetty projektipäälliköksi Sisäilmasto-toimialalle Kuopioon.


Lisää aiheesta