2/2016

Kiinteistötiedot ajantasalle

22.9.2016

Kiinteistövero on kunnille vakaa ja jatkuva tulonlähde. Tuloja jää kuitenkin saamatta, sillä kaikki rakennukset ovat rekistereissä ja verotuksen piirissä vain harvoissa tapauksissa. Ilmoittamattomien rakennusten osuus voi olla jopa 20 prosenttia.

teksti: Paula Böhling

Jyväskylän läheisyydessä sijaitseva Jämsän kaupunki selvittää omaa tilannettaan yhteistyössä FCG:n kanssa. On tiedossa, että rekistereissä on puutteita ja kuntaliitoksista johtuvia alueellisia eroja.

– Hanke päätettiin käynnistää, kun FCG:llä oli valmis selvityskonsepti, joka vastasi meidän tarpeisiimme. Jos potentiaalia löytyy vaikka miljoonan euron verran, niin se on jo aika paljon tämänkokoisessa kaupungissa – paine kiinteistöveroprosentin nostamiseen pienenee, perustelee Jämsän kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Stenlund.

Kyse on myös kuntalaisten ja maanomistajien tasavertaisesta kohtelusta, hän lisää. On tärkeää, että kaikkia verotetaan samoilla periaatteilla.

Jämsän selvitys käynnissä


Jämsän kiinteistökanta on monipuolinen: on teollisuus- ja liikerakennuksia, vakituisia asuntoja, kesämökkejä sekä loma-asuntoja Himoksen matkailukeskuksessa.


Kiinteistöverotus 2.0 -hankkeessa käydään läpi kaikki kiinteistöt: verrataan keskenään rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja, verottajalle ilmoitettuja tietoja ja todellista tilannetta, josta kertoo muun muassa Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineisto.

 

Aineistoanalyysin valmistuttua nähdään, missä on eniten puutteita eli mihin kannattaa keskittyä.


Viimeisenä vaiheena on tietojen päivittäminen kaupungin omiin tietokantoihin ja verohallinnon rekisteriin. – Vasta sitten työ alkaa kantaa hedelmää.

Kiinnostusta Kaakkois-Suomessa

 

Vastaavanlaisen kiinteistöselvityksen tekemistä harkitaan myös Lemin ja Savitaipaleen kunnissa.

Kunnat ovat maaseutuvaltaisia. Teollisuus- ja liikerakennusten määrä on vähäinen, mutta loma-asuntoja on paljon, Savitaipaleella jopa enemmän kuin vakituisia asuntoja.

Tietojen saaminen ajan tasalle voisi kasvattaa kummankin kaupungin verotuloja kymmenillä tuhansilla euroilla vuodessa, arvioi Lemin ja Savitaipaleen maankäyttöinsinööri Antti Hirvikallio.

Jos hanke toteutuu, niin ensimmäisen vaiheen analyysi tehtäisiin näillä näkymin ensi talvena ja tuloksia voitaisiin odottaa syksyllä 2017.

 
– Rakennusrekisterit ajan tasalle ja kunnille lisää verotuloja, Hirvikallio summaa hyödyt.


Lisää aiheesta