1/2017

Luodaan moderni maakuntakonserni

22.1.2017

Hallituksen esityksen mukaan maakunnasta muodostuu konsernimainen kokonaisuus, johon kuuluu tytär­yhtiöitä ja lain määrittelemä julkisoikeudellinen palvelulaitos.

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari.


Jos valinnanvapaus toteutuu, maakunnista tulee hyvin samankaltaisia konserneja kuin monet suuret kaupungit ovat tällä hetkellä, toteaa Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen muutosjohtaja Kari Hakari.


– Lakiesitysten mukaan palvelut järjestää perusmaakunta ja palvelut tuottaa
liikelaitos, jolla on oma johtokuntansa, mutta joka on selkeästi emoyhtiön sisällä oleva organisaatio. Vapaan valinnan piirissä olevaa palvelutuotanto esitetään yhtiöitettäväksi.


Pirkanmaan uudistusta esivalmistelee hallituksen ja johtoryhmän ohjauksessa 22 teemaryhmää, jotka on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: sote, maakunta ja yhteiset asiat. Esivalmisteluvaiheelle on asetettu konkreettiset tavoitteet, mutta tähtäin on vuodessa 2019.

Vaihtoehtoja väliaikaishallinnolle

Konserniasioita valmistelevan teemaryhmän tavoitteena on muun muassa tuottaa erilaisia konsernirakenteen vaihtoehtoja. Heinäkuussa aloittava väliaikaishallinto lähtee työstämään vaihtoehtoja eteenpäin, ja vuonna 2018 maakuntavaltuusto päättää asiasta, Hakari kertoo.


Konsernirakenteeseen liittyvät läheisesti myös henkilöstö- ja talousasiat sekä palvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, jossa on keskeistä pohtia, millainen on järjestäjäorganisaatio, millaista osaamista se tarvitsee ja mitkä ovat keskeiset rajapinnat tuotantoon.


Tampereen ja muiden isojen konserniorganisaatioiden kokemuksia on tarkoitus hyödyntää niin konsernijohtamisen kuin järjestäjän ja tuottajan välisen työnjaon suunnittelussa, sanoo Tampereen tilaaja-tuottajamallin kehittänyt Hakari.


– Mahdollisuus on siinä, että rakennetaan uutta luova, innovatiivinen ja innostava järjestelmä. Konsernijohtamisessa pitää ottaa rohkeita loikkia.

muutosjohtaminen ikoniFCG muutoksenhallinnan tukena

FCG on konsultoinut lukuisia kuntien ja kuntayhtymien strategioita sekä kehittänyt kunnanvaltuustojen ja -hallitusten strategista työskentelyä ja päätöksentekoa. Tämä antaa hyvät edellytykset tukea paitsi kuntia myös maakuntia ja yksityistä sektoria muutoshaasteissa.


Käynnissä oleva esivalmisteluvaihe on projektiluonteista toimintaa, jossa oleellista on projektinhallinta, painottaa toimialajohtaja Jarmo Asikainen FCG:ltä.

– Prosessin on tärkeää edetä niin, että asiat ovat mahdollisimman hyvässä kunnossa väliaikaishallinnon aloittaessa. Jos valmistelu ajautuu väärille urille, tilannetta on vaikea korjata nopeasti.

Asiantuntemusta yhtiöittämispohdintoihin

Yhtiöittämisprosessi alkaa esiselvityksellä, jossa tarkastellaan organisaation toimintaa ja resursseja sekä pohditaan, mikä osuus toiminnasta yhtiöitetään ja mitä resursseja yhtiö tarvitsee pystyäkseen tekemään liiketoimintaa, sanoo johtava konsultti Riitta Ekuri FCG:ltä. 


– Taloutta on arvioitava riittävän pitkälle tulevaisuuteen, sillä osakeyhtiön toiminnan pitää lähtökohtaisesti olla kannattavaa. Tulosennusteesta ja kassavirtaennusteesta johdetaan rahoitusrakenne, eli paljonko yhtiö tarvitsee omaa pääomaa, tarvitseeko se lisäksi vierasta pääomaa ja jos, niin millaisin ehdoin.


Myös alan erityislainsäädäntö sekä mahdolliset valtion rahoitukseen liittyvät kysymykset tarkastellaan.


teksti: Paula Böhlin
kuva: Pirkanmaan liitto


Lisää aiheesta