1/2017

Kohti energiatehokkuutta: Joensuun Rantakylä-Utra -hanke

22.1.2017

Suomella on käsissään kova haaste. Tavoitteena on tehdä maastamme hiilineutraali yhteiskunta.

Tämä asettaa paineita energian kokonais­kulutuksen laskemiseen ja kotimaisen uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen niin, että koko energiankulutus koostuu uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2050 mennessä. Joensuun kaupunki on tarttunut haasteeseen käynnistämällä yhdessä FCG Suunnittelu ja tekniikan kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on energia- ja resurssitehokkaan mallin luominen. Kohdealueina ovat perinteiset Rantakylän ja Utran kaupunginosat. Hanke on Pohjois-Karjalan maakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke. 


"Joensuun kaupunki panostaa vahvasti kaupunkikehittämiseen, mistä osoituksena
on myös tämä hanke", projektipäällikkö Samuli Salo Joensuun kaupungilta kertoo. "Mietimme keinoja, jotka vaikuttavat eko­tehok­kuuteen ja alueen vetovoimaisuuteen tulevaisuudessa."


Teemaryhmät pohjustivat mallia


Älykäs Rantakylä-Utra -hanke koostuu neljästä osa-alueesta: kiinteistöenergiasta, lähienergiasta, liikkumisesta ja kaupunkirakenteesta eli jalankulun, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön edistämisestä sekä neljänneksi digitalisoinnista. Osa-alueiden käsittelyä varten koottiin asukkaista, yrityksistä ja hankkeen asiantuntijoista teemaryhmät, jotka kokoontuivat kesäkuussa ja lokakuussa. Tarkoituksena on nostaa alueen profiilia rakentamalla ja suunnittelemalla yhteisiä arkipäivän toimiin vaikuttavia ratkaisuja. 


Yhteinen palvelu kiinteistöjen energiatiedoista


Kiinteistöenergian osalta haetaan ratkaisuja alueen rakennuskannan ekotehokkuuden lisäämiseen.


Teemaryhmissä todettiin, että ekotehokkuus kohenee, jos energiankulutuksen seurantaa kehitetään alueen nykyisen rakennuskannan suhteen. Tätä varten voidaan perustaa palvelu, johon kerätään rakennusten energiankulutustietoa, kuten sähkön, lämmön ja veden kulutustiedot sekä asukkaiden energiankäytön ja rakennusten korjauksiin liittyvät tiedot. 


Polttoöljystä bioöljyyn


Lähienergian osalta tavoitteena on lisätä kotimaisten uusiutuvien energianlähteiden osuutta. Keinoja on monia. Kiinteistöissä voidaan siirtyä esimerkiksi bioöljyyn tai pelletteihin, lämmityskattiloita voidaan korvata maa- ja ilmalämpöpumpuilla sekä kaukolämmöllä, hukkalämmön lähteitä voidaan hyödyntää ja Pielisjokea käyttää lämmitykseen ja jäähdytykseen. Myös aurinkoenergian käyttömahdollisuudet voidaan kartoittaa kiinteistökohtaisesti.


Digityökalut käyttöön


"Hankkeessa kerättyä rikasta toimenpidepakkia testataan ja ideoiden kehittämistä
jatketaan FCG:n avoimella MAPGETS-alustalla. MAPGETSin 3D-ympäristössä ne tuodaan samalla paikallisten ja valtakunnallisten teknologiayritysten saataville", projektipäällikkö Jani Päivänen FCG Suunnittelu ja tekniikasta kertoo. "Suunnitellut ratkaisut jalkautetaan muutoinkin eri toimijoille ohjaamaan jatkosuunnittelua ja rakentamista Rantakylän ja Utran alueella." 


"Tämä hanke on osoittanut, että Rantakylän ja Utran kaupunginosissa ihmisillä on halukkuutta kehittää omaa aluetta. Tulevaisuudessa alue on vetovoimainen, turvallinen ja viihtyisä lähiö hyvillä julkisilla palveluilla varustettuna", Samuli Salo sanoo.


projektit.fcg.fi/rantakyla-utra

Tainalle


Rantakylä-Utran ekotehokkuuden
parantamisehdotukset on koottu Mapgets-alustaan, jossa kaikki pääsevät kommentoimaan niitä.


teksti: Maija Jokiniemi
kuva: Jani Päivänen


Lisää aiheesta