1/2017

Nimityksiä FCG:llä

22.1.2017

FCG Datawell

FM Tanja Kantola, asian­tuntija, Ecomed-ratkaisut


Datanomi Heikki Pitkänen, Solution Engineer, Ecomed-ratkaisut

FCG Elbit


Merkonomi, MKT Juho Toivonen on nimitetty FCG Elbit Oy:n toimitus­johtajaksi.


DI Leena Anttila on nimitetty projektipäälliköksi Ouluun.


Fil. yo Tommi Haarakangas on nimitetty ohjelmistosuunnittelijaksi Ouluun.


Ville Jurkkala on nimitetty vastaamaan liiketoiminnan kehittämisestä Ouluun.


LuK Antti Karjalainen on nimitetty ohjelmistosuunnit­telijaksi Ouluun.


Sari Lehmus on nimitetty talouskoordinaattoriksi Ouluun.


FM Miša Leiber on nimitetty myyntijohtajaksi (ElbitHR) Ouluun.


Jari Lepistö on nimitetty palveluhallintajohtajaksi Helsinkiin.


Tietoliikenneteknikko Jyrki Lepistö on nimitetty sovellusasiantuntijaksi Ouluun.


LuK Esa Mourujärvi on nimitetty ohjelmistosuunnit­telijaksi Ouluun.


Pirjo Mäkinen on nimitetty sovelluskonsultiksi Helsinkiin.


Tietotekniikan insinööri Nina Olsen on nimitetty ohjelmistotestaajaksi Ouluun.


Aila Pälli on nimitetty ohjelmistosuunnittelijaksi Ouluun.


Pekka Remes on nimitetty Sysadminiksi Ouluun.


HuK Toni Saalasti on nimitetty luovaksi johtajaksi Ouluun.


Insinööri Aimo Saarikoski on nimitetty tekniseksi konsultiksi Ouluun.


Fil.yo Petteri Salonurmi on nimitetty Junior ohjelmistosuunnittelijaksi Ouluun.


FK Kari Sipola on nimitetty systeemisuunnittelijaksi Ouluun.


Vesa Tolppa on nimitetty myyntijohtajaksi (Kunto-master) Ouluun.


FM Petri Tuomaala on nimitetty teknologiajohtajaksi Ouluun. 


LuK Hannu Vesalainen on nimitetty systeemisuunnit­telijaksi Ouluun. 


IT-tradenomi Jarmo Vetoniemi on nimitetty systeemisuunnittelijaksi Ouluun.


FCG International


KM Tuija Lauren nimitetty Opetussektorin asiantuntijaksi.


FCG Koulutus


DI Tarja Salonen on nimitetty toimialajohtajaksi


KTM Seija Kiuru-Tanner on nimitetty koulutuspäälliköksi Sosiaali- ja terveystoimeen.


FCG Konsultointi


Yamk-sh Satu Kainulainen on nimitetty asiantuntijaksi Luokitukset-toimialalle.


VTM Markku Pyykkölä on nimitetty johtavaksi konsultiksi Johdon konsultointiin.


KTT Mika Aaltonen on nimitetty tutkimusjohtajaksi FCG Valmennuspalveluihin.


FCG Kuntarekry

FM Sanna Lanki on nimitetty palveluasiantuntijaksi.


FCG Suunnittelu ja tekniikka

Rkm Jari Kemi on nimitetty myyntipäälliköksi Satamat ja vesiväylät -toimialalle Ouluun.


LVI-insinööri Jani Roininen on nimitetty LVI-suunnittelijaksi Talotekniikka-toimialalle Helsinkiin. 


RI (AMK) Heikki Saastamoinen on nimitetty kuntotutkijaksi/korjaussuunnittelijaksi Rakennusterveys- ja sisä­ilmastopalveluihin Kuopioon/Joensuuhun.


Insinööri (AMK) Sini-Maaret Sahinoja on nimitetty suunnittelijaksi Katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun Tampereelle.


Insinööri (AMK) Benjami Paakkonen on nimitetty koneisto- ja putkistosuunnittelijaksi Laitossuunnitteluun Helsinkiin.


Insinööri Yrjö Länkelin on nimitetty asiantuntijaksi Katu-, tie- ja liikennesuun­nitteluun Helsinkiin.


Tommi Patanen vetämään FCG:n Konsultointi-liiketoimintaa


FCG:n hallitus on nimittänyt tuotanto­talouden DI Tommi Patasen FCG:n Konsultointiliiketoiminta-alueen johtajaksi ja FCG Konsultointi Oy:n toimitusjohtajaksi. Patanen on tehtävässään myös FCG:n konsernijohtoryhmän jäsen.


Tommi Patanen siirtyy FCG:lle
Talent Vectiasta, jossa hän on vastannut viimeksi johtoryhmän jäsenenä yhtiön myynnistä ja asiakkuuksista. Hänellä on pitkä kokemus konsultointiliiketoiminnan johtamisesta ja johdon konsultoinnista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ennen Talent Vectiaa Patanen työskenteli liikkeenjohdon konsulttina Accentu­rella.


Patanen tulee vetämään FCG:llä Konsultointi-liiketoimin­taa, johon kuuluvat FCG Konsultointi Oy:n lisäksi FCG Data­well Oy kansainvälisine tytäryhtiöineen, FCG Kuntarekry Oy sekä FCG Elbit Oy.


Roar Brenden FCG Nirvacon toimitusjohtajaksi


Roar Brenden on nimitetty FCG Nirvacon toimitusjohtajaksi 1.2.2017 alkaen.


Hän on työskennellyt FCG Nirvacolla vuodesta 2001 lähtien, viimeksi Project Manager -nimikkeellä. Brenden seuraa tehtävässään Svein Jarle Holea, joka jatkaa FCG:n palveluksessa asiantuntijatehtävissä.


FCG Nirvaco AS on FCG Datawell Oy:n Norjassa toimiva tytäryhtiö. Se tuottaa tietojärjestelmiä ja asiantuntijapalveluita sairaaloiden hoitoluokitteluun, raportointiin ja laadunvarmistukseen. Sen palveluksessa on yhteensä seitsemän työntekijää.


Lisää aiheesta