1/2018

Saimaan kanava uuteen aikaan

9.2.2018

Isompia laivoja, enemmän rahtia. Sulku-uudistuksen myötä Saimaalla voisi kasvattaa myös matkustaja-alusten kokoa.

Saimaan kanava, kesäinen huvivenereitti ja tärkeä rahtiväylä. Kanavan kautta kuljetetaan muun muassa metsäteollisuuden tuotteita Suomesta Keski-Eurooppaan ja raaka­puuta Venäjältä Suomeen. Jotta alusten kokoa ja rahdin määrää voisi kasvattaa, sulkuja on pidennettävä.


–  Sulkuja suunnitellaan pidennettäväksi 11 metriä. Pidennys tehtäisiin yläporttien puolelta, sillä ala-porttien siirtämisestä seuraisi tiestön ja siltojen siirtoja, Liikenneviraston Sisävesiväylät-yksikön päällikkö Tero Sikiö.


Tekninen yleissuunnittelu valmistuu talvella 2018. Päätöksen projektiin ryhtymisestä tekee seuraava hallitus. Hankkeen kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa ja aikaa rakennustöissä kuluisi vuosi tai pari.


– Keskustelemme laivanvarustajien ja teollisuuden kanssa, olisiko järkevintä katkaista vesiliikenne yhtenä vuonna pidemmäksi aikaa vai tehdä muutokset kahden tai kolmen vuoden aikana. 


Sikiön mukaan talvi pyritään hyödyntämään rakentamisessa, silloin liikenne joka tapauksessa katkeaa joksikin aikaa. 


Projektiin tuo erityispiirteen se, että viisi sulkua sijaitsee Venäjän valtion alueella.


–  Vuodet ovat osoittaneet, että ihmiset ja tavarat liikkuvat rajan yli asianmukaisesti. Ensimmäinen vuokrasopimus kesti 50 vuotta ja uuttakin on eletty jo viisi.

”Tärkeä projekti”

Saimaan sulkuprojekti ei Sikiön mukaan ole kallis, jos sitä verrataan Ruotsin aktiivisiin sisävesihankkeisiin tai Suomen tie- ja ratahankkeisiin. 


– Södertäljen sulun ja siihen liittyvän väylästön kunnostamisen kustannusarvio on 150 miljoonaa euroa.

Suomessa sisävesiliikenteeseen investoidaan Sikiön näkemyksen mukaan varsin niukasti verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan, jossa rakennetaan myös uusia sulkukanavia. 


– Sulkuprojekti on mielestäni erittäin tärkeä Saimaan vesiliikenteen tulevaisuudel­le, Liikenneviraston päällikkö Sikiö kiteyttää.


Sulkuprojektin teknistä yleissuunnittelua ja sitä edeltänyttä teknistä selvitystä on ollut mukana tekemässä suunnittelupäällikkö Markku Vähäkäkelä FCG:ltä. Suunnittelun rinnalla tehtiin kanavan maapatojen kuntoarvio ja patoturvallisuuslain edellyttämät patotarkastukset. 


– Selvitimme kerralla patoturvallisuuslain velvoittamat asiat, tiedot on tallennettu patotietojärjestelmään. Voi sanoa, että Saimaan kanava siirtyi tarkastusten osalta kerta­heitolla nykyaikaan.

Järveltä merelle

  • Saimaan kanava avattiin vuonna 1856.
  • 43 kilometrin kanava yhdistää Saimaan ja Suomenlahden, joiden korkeusero on 75 metriä.
  • Kolme sulkua sijaitsee Suomessa, viisi Venäjällä. Nykyiset sulut ovat vuodelta 1968.
  • Sulkuja aiotaan pidentää 11 metriä. Niiden hyötypituus kasvaisi 96 metriin.
  • Sulkujen alaportteja vaihdetaan parhaillaan uusiin.
  • Sulkujen pidentäminen mahdollistaa suurempien merialusten liikennöinnin.
  • Kanava-alueen 50 vuoden vuokrasopimus uusittiin Venäjän kanssa vuonna 2012.
  • Vuokra-alue on ainutlaatuinen maailmassa.

toimittaja Jaana Ahlblad
kuva Markku Vähä-Käkelä


Lisää aiheesta