1/2018

Voimajohtoja lintuperspektiivistä

9.2.2018

Satu Vuorikoski

– Ympäristövaikutusten arviointi antaa meille tärkeää tietoa, kertoo kehitys­päällikkö Satu Vuorikoski kantaverkko­yhtiö Fingridistä. 


teksti Jaana Ahlblad
kuvat Mikko Käkelä ja Ville Suorsa

– Voimajohtoreitin suunnittelun lähtökohdaksi otimme alueen arvokkaan linnuston. Kartoitimme lintujen pesintää ja muuttoa Kulta­lahden Matinkalliolta. Taustalla häämöttää Hanhikivenniemi. 


Kantaverkkoyhtiö Fingrid pokkasi Hyvä YVA -palkinnon raportillaan voimajohtoreittien ympäristö­vai­kutuksista. Fingrid Oyj ja Fennovoima Oy tarkastelivat työssä voima­johtoreittejä, joilla Fenno­voiman Hanhikivi 1-ydinvoima­laitos tullaan liittämään kantaverkkoon.


Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjoelle, Raaheen, Merijärvelle ja Kalajoelle sijoittuvien 400 ja 110 kilovoltin voimajohtoreittien yhteenlaskettu kokonaispituus on noin 90 kilometriä.


Hankkeen erityispiirteeksi nousi YVA-työn myötä Hanhikiven alueen luonto.


– Otimme linnustollisesti arvokkaan alueen heti voimajohtoreitin suunnittelun lähtökohdaksi. Selvitimme lintujen pesintää ja muuttoa ja teimme Fennovoima Oy:n kanssa niiden pohjalta ratkaisuja, jotka huomioivat luontoarvot, kertoo Fingridin yritysvastuun kehityspäällikkö Satu Vuorikoski.


Palkinnon myöntänyt YVA ry kiitteli laajan raportin selkeyttä ja havainnollisuutta. Hankkeen vaikutukset luonnonympäristöön, maisemaan ja kulttuuriympäristöön, ihmisten elinoloihin sekä maankäyttöön oli kerrottu niin, että lukija löytää heti etsimänsä tiedon. Vaikutusten vertailusta oli selkeät yhteenvedot.

Aito kiinnostus keskusteluun

Konsulttina YVA-työssä toimi FCG, jonka projektipäällikkö Marja Nuottajärvi arvostaa Fingridin aitoa kiinnostusta ja perehtymistä ympäristövaikutusten selvittämiseen. Hänen mukaansa yhtiö myös selvästi panostaa siihen, että kaikki sidosryhmät, kuten maanomistajat, järjestöt ja virkamiehet, tulevat kuulluksi.


– Voimajohtohankkeen yleisötilaisuuksissa käsiteltiin myös muita alueella vireillä olevia hankkeita. Aikaa keskustelulle karttojen äärellä on varattu runsaasti, biologi Nuottajärvi kertoo.


Satu Vuorikoski toivottaa palautteen tervetulleeksi. – Sen avulla saamme suunniteltua ihmisten ja luonnon kannalta parhaan mahdollisen voimajohtoreitin, Vuorikoski painottaa.


Fingrid palkittiin keväällä 2017 jo toistamiseen YVA-työstään. Edellinen kerta oli vuonna 2011, FCG oli myös tuolloin mukana konsulttina.

Katse ympäristöön

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai estämään erilaisten hankkeiden ja suunnitel­mien haitallisia ympäristövaikutuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaivos-, moottoritie-, kaatopaikka- tai voimalaitoshankkeet. Myös ihmisiin kohdistuvat vaikutukset on arvioitava.


YVA:n tavoitteena on antaa kaikille mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Työn tulokset otetaan huomioon lupaprosessissa. YVA-työn maksaa hankkeesta vastaava.


Lisää aiheesta