2/2018

Kaupunkisuunnittelun valtakunnalliset 3D-työkalut kuntien käyttöön maksutta

1.9.2018

Voisiko kaavahankkeiden etenemistä vauhdittaa jopa vuosia? Entä ostaa rakennus­luvan verkosta? Tämä ja paljon muuta on nyt mahdollista toteuttaa FCG MAPGETS -alustalla, jonka Suomen kunnat saavat käyttöönsä ilmaiseksi.


– MAPGETS on verkkoselaimessa toimiva alusta, joka visualisoi kolmiulotteista kaupunkimallia automaattisesti. Sen käyttöliittymänä on maailman kartta, johon tuodaan avoimia paikkatietoja rajapintojen kautta, Heikki Rajasalo FCG City Portalista kertoo. 


MAPGETS-kartta-alustalla toimiva uusi, kunnille maksuton MAPGETS FINLAND eli Suomi.mapgets.com on puolestaan sovellus, jossa kaikki kunnat näkyvät yhdessä käyttöliittymässä. Se visualisoi kaiken Suomesta saatavilla olevan avoimen tiedon kuntien käyttöön.


– Palvelusta löytyy esimerkiksi Liikenneviraston, Museoviraston, Luonnonvara­keskuksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistoja. Myös joillakin kunnilla on jo omaa avointa paikkatietoa saatavilla, MAPGETS-palvelun sovelluskehittäjä Samuli Hyttinen luettelee.


Hyttinen klikkaa Suomi.mapgets.com-kartalta auki Pihtiputaan ja siellä Tilastokeskuksen väestöruutuaineiston. Pihtiputaan kartalle ilmestyy ruudukko, joka kertoo väestö­tiheyden kilometri kertaa kilometri -kokoisilla ruuduilla.


– Tästä näkee, missä asukastiheys on Pihtiputaalla korkea ja missä matala. Aluekehityksen asiantuntijat näkevät nopeasti, missä olisi potentiaalista lähteä kehittämään infraa alueille, joissa väestöä on vähemmän, Rajasalo kuvailee. 


– Sovelluksesta näkee myös, missä on vapaita tonttimaita, vaikkapa kesämökki­tontteja tai liike- ja teollisuustontteja. Jos houkutellaan kuntaan teollisuutta ja tarjotaan sijoittumispalveluita, niin tällä työkalulla voidaan nähdä, minne kannattaa sijoittaa teollisuusalue, hän jatkaa.


Päätöksentekijöille, virkamiehille ja kun­ta­laisille MAPGETS sopii kuntien käyttöön aina poliittisesta päätöksenteosta vuorovaikutus­välineeksi kuntalaisten kanssa. Palvelu on hyvä työkalu esimerkiksi kaavoittajille, maankäytön suunnittelijoille, kaupunkikehittäjille, kaava-arkkitehdeille tai kaupunginarkkitehdeille.


– Kun 20 henkilöä pohtii yhdessä, pitäisikö alue kaavoittaa, he näkevät MAPGETSistä reaaliaikaisesti saman kartta-aineiston, paikan päällä tai etänä Skype-yhteyden päässä, Rajasalo kertoo.


– Kun kaavapäätös on tehty, voidaan se julkaista MAPGETSissä. Ja kertoa kuntalaisille ja naapurikuntien asukkaille, että tänne on tulossa uusi asuinalue, haluaisitko tulla asumaan tänne. Tai mainostaa alueen tontteja rakennusliikkeille rakennettavaksi, hän lisää. 

Säästöjä ja tuloja kunnille

FCG tarjoaa MAPGETS-alustan ja Suomi.mapgets.com-sovelluksen kuntien käyttöön maksutta. Yksi yhteinen työkalu on sama kaikille Suomen kunnille.


– MAPGETSin käyttöönotto tuo kunnille säästöä teknologiainvestoinneissa. Vastaavilla maksullisilla palveluilla voi helposti olla hintaa tuhansia euroja per käyttäjä, Rajasalo sanoo.


MAPGETS täydentää kunnissa jo nyt käytössä olevia digitaalisia karttasovelluksia. Niissä tuotettu tieto tuodaan rajapinnan kautta MAPGETSiin, jossa se voidaan yhdistää muuhun tarjolla olevaan avoimeen paikkatietoon. 


Suurimman hyödyn MAPGETS tuo kunnille työajan säästöinä. Sen käyttö nopeuttaa kaikkia sellaisia prosesseja, joihin liittyy käsittely-, lupa- ja hyväksymismenettelyjä. 


Esimerkiksi kaavahankkeen voi toteuttaa kokonaan MAPGETS-alustalla aina luonnosvaiheesta voimaantuloon asti. Suunnittelijoilla, kuntalaisilla ja päättäjillä on nähtävillään ajantasainen versio kaavan etenemisestä. Vuorovaikutteinen keskustelu ja yhteiskehittäminen tapahtuvat verkossa. 


Näin kaavan valmistuminen voi nopeutua MAPGETSin avulla jopa vuosia. 
Kun valmis asemakaava julkaistaan alustalla, kuntalaiset näkevät minne rakennetaan uusia kouluja, päiväkoteja ja muita palveluja.


Kunta voi rakentaa MAPGETS-alustalle myös omia sovelluksia. Yhtenä esimerkkinä sovellus, jolla voi hankkia rakennusluvan. Näin lupaprosessi sujuu alusta loppuun digitaalisesti, eikä paperien käsittelyä enää tarvita.


– MAPGETSin käyttö kytkeytyy kiinteäksi osaksi kunnan digistrategiaa. Ja mikäli kunnassa ei vielä ole valmista digistrategiaa, voimme myös auttaa sen luomisessa, Rajasalo lupaa.

Näin saat maksuttoman MAPGETSin kuntasi käyttöön :


- Tutustu palveluun projektit.fcg.fi/MAPGETS.


- Osallistu MAPGETS käyttö­koulutuksiin verkossa syksyllä 2018.


- Lähetä viesti mapgets a fcg.fi 
ja kerro, että haluat palvelun käyttöösi.

MAPGETS kerrostalojaHiukkavaara Pientalot Oulu

Maksuttomalla Suomi.mapgets.com-sovelluksella voi kuntakohtaisesti tarkastella avointa valtakunnallista tietoa kuten esimerkiksi Väestörekisterin, Liikenneviraston, Museoviraston tai Tilastokeskuksen tietoja.

Heikki Rajasalo

– Suurimman hyödyn MAPGETSin käyttöön­­otto tuo kunnille työajan  säästönä, Heikki Rajasalo kiteyttää.

teksti ja kuva  Katariina Kääpä
mallinnukset    MAPGETS

MAPGETS

Lisää aiheesta