1/2019

Mari Puoskari, tervetuloa taloon!

1.3.2019

Diplomi-insinööri Mari Puoskari on FCG-konsernin uusi toimitusjohtaja. Hänen edeltäjänsä Ari Kolehmainen on johtanut konsernia vuodesta 2011 lähtien ja siirtyy helmikuun lopussa viettämään hyvin ansaitsemiaan eläke­päiviä.


– Upeaa, että minulle tarjoutui tällainen mahdollisuus. Tässä loksahtaa kohdilleen monta asiaa, mitä olen aikaisemmin elämässäni tehnyt, Mari Puoskari iloitsee.


Puoskari siirtyi FCG:lle konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyryltä, jossa hän toimi noin 120 ihmisen Ympäristö-liiketoiminta­yksikön vetäjänä osallistuen myös kansain­välisiin projekteihin. Edellisessä työpaikassaan, Ekokemillä, hänelle kuului muun muassa jätteiden kierrätyksen kehittäminen ja yhtiön johtoryhmässä vastuu uusista liiketoiminnoista ja strategiasta. Puoskarilta löytyy kokemusta myös johdon konsultoinnista, jonka parissa hän työskenteli useita vuosia uransa alkupuolella.


Tähän mennessä Mari Puoskari on työskennellyt yksityisellä sektorilla, mutta kunta-ala on tullut läheiseksi luottamustehtävien kautta. Hän oli Helsingin kaupunginvaltuustossa 12 vuotta, siitä useita vuosia kaupunginhallituksessa ja lopuksi neljä vuotta valtuuston puheenjohtajana.


– Minulla on aina ollut halu osallistua yhteiskunnan kehittämiseen. Jossain määrin sitä on ollut työelämässäkin, mutta luottamustoimissa katse oli aina nimenomaan siellä.


Puoskarin kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin on osittain perua jo lapsuudenkodista, sillä hänen molemmat vanhempansa ovat olleet töissä Juuan kunnalla. Näkökulma laajentui, kun oma tie vei pienestä pohjoiskarjalaisesta kotikunnasta aluekeskus Kuopioon lukioon ja sieltä edelleen Helsinkiin, ”kansainväliseen metropoliin”. Kasvumahdollisuuksia monella sektorilla

Tuore konsernijohtaja näkee FCG:n vahvuuksina ennen kaikkea monialaisuuden, julkisen sektorin syvällisen tuntemuksen sekä suomalaisen omistuksen, ”se on nyky­päivänä enemmänkin poikkeus, että ponnistetaan täältä”


Mutta mistä kasvua? FCG:n tavoitteena on kasvattaa liiketoiminnan kokonaisvolyymia sekä kansainvälisen toiminnan osuutta, joka on tällä hetkellä noin 40 prosenttia 90 miljoonan euron liikevaihdosta. 


Linjausten osalta Puoskari viittaa tänä vuonna toteutettavaan strategiaprosessiin, jossa näihin asioihin pureudutaan yhteisvoimin. – En ole sen tyyppinen johtaja, joka tulee ulkopuolelta sanelemaan, kuinka tehdään. Parhaat ideat kasvulle tulevat usein henkilöstöltä.


Mutta kasvupotentiaalia hän näkee useimmilla FCG:n sektoreilla. – Meillä on lukuisten alojen huippuosaajia ja asiantuntijoita vaikkapa monisyisiin ”viheliäisiin ongelmiin” – eli ongelmiin, joissa ei ole kyse pelkästään teknisestä ratkaisusta vaan myös ”käytöksen” muutoksesta ja muutoksen johtamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos ja homekoulut. 


Monisyisiä ovat usein niin ikään kuntajohtamisen haasteet. – Moni konsultti pystyy kyllä kehittämään johtamista, mutta jos tarvitaan selvitys esimerkiksi kuntaliitoksesta, niin se on jo aika kompleksi tehtävä. Meiltä löytyy siihenkin asiantuntemusta. 


FCG:n vahvasta osaamisesta kertovat paitsi yhtiön kotimaiset saavutukset myös kansainvälinen liiketoiminta, Puoskari jatkaa.


– Mielettömän hienoa on muun muassa se, että puolet kambozhalaisista tulee saamaan vessan FCG:n projektin ansiosta, ja sadat tuhannet nepalilaiset ovat jo saaneet.


Kasvumahdollisuuksia avaisivat lisäksi kokonaan uudet palvelut, joita voisi syntyä esimerkiksi kiertotalouden alalle, hän visioi.


– Ja yrityskauppojen kauttahan FCG on kasvanut koko olemassaolonsa ajan. Sopivia kohteita etsitään jatkossakin. Parempi tunnettuus avaisi uusia mahdollisuuksia

Kehittämisestä puhuttaessa Puoskari nostaa esiin brändi- ja tunnettuusasiat. Kuntamaailmassahan FCG tunnetaan mutta yksityisen sektorin puolella ei niinkään, vaikka siellä olisi paljon kasvun mahdollisuuksia, hän sanoo.


– Olisi hienoa, jos yhä useampi saisi tietää, mitä osaamista täältä löytyy ja mitä hienoa FCG on ympäri maailmaa tehnyt. Se olisi tärkeää sekä rekrytoinnin että myynnin ja asiakkuuksien kannalta. Esimerkiksi teollisuus ja palvelualan yritykset voisivat  kiinnostua infraan, veteen ja ympäristöön liittyvistä palveluistamme, jos vain tuntisivat niitä. Tai ajatellaanpa, että suomalainen yritys haluaa lähteä laajentamaan liiketoimintaansa kehittyviin maihin: mehän tunnemme syvällisesti monia maita, ja voisimme kenties olla avuksi.


Kansainvälisessä toiminnassa Puoskari näkee suurena mahdollisuutena esimerkiksi sen, että FCG on tehnyt hyvään hallintoon, ympäristöön ja koulutukseen liittyvää työtä Suomessa niin pitkään. 


– Kun kohta 70 vuotta on autettu suomalaisia kuntia toimimaan tehokkaammin, niin sellaisella osaamisella on käyttöä maailmalla. Pystymme ammentamaan siitä, mitä täällä on tehty. Mutta tunnettuutta olisi vara parantaa, erityisesti kehityssektorin ulkopuolella.


Puoskarin mielestä kumppanuuksiakin kannattaisi katsoa entistä laajemmin. – Jollakin palveluntarjoajalla voi olla kiinnostava tietojärjestelmä, mutta jos kyse on julkisen sektorin asiakkaasta, se ei välttämättä riitä. Lisäksi pitäisi olla asiantuntemusta siitä, miten järjestelmä soveltuu julkisen sektorin asiakkaan toimintaan ja tarpeisiin. Tässä FCG pystyy auttamaan kumppaneitaan


FCG:n sisällä hän vahvistaisi synergioita niin, että eri liiketoiminta-alueet tukisivat toisiaan entistä paremmin ja huippuasiantuntijat löytäisivät toisensa yli organisaatiorajojen. Menestys kumpuaa työhyvinvoinnista

Omaa johtamistyyliään Puoskari luonnehtii osallistavaksi ja valmentavaksi. Hänelle on tärkeää, että yhtiön toimintatavat ovat ihmislähtöisiä – että mennään ”ihmiset edellä”. 


– Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koko henkilöstö pääsee mukaan strategiaprosessiin. Ja sitä, että asioista kerrotaan mahdollisimman aikaisin. Ainahan se ei tule kyseeseen, sillä esimerkiksi yrityskauppoihin liittyy usein vahvoja salassapitosopimuksia. Mutta kaikesta, mistä pystytään, viestisin mielelläni jo valmisteluvaiheessa


FCG:n toiminnan ytimessä ovat tietenkin asiakkaat, mutta Puoskari muistuttaa asian toisesta puolesta: ”ei ole asiakkaita, elleivät asiantuntijat viihdy talossa”. Siksi hän on valmis viemään eteenpäin työhyvinvointia parantavia toimenpiteitä.


– Yksi parhaista tuottavuuden lisääjistä on se, että ihmiset viihtyvät ja projektit ovat niin kiinnostavia, että niitä lähdetään intohimoisesti toteuttamaan.


Asiakkaiden tapaamista Puoskari odottaa innolla, ”sehän on parasta näissä hommissa”. Hän on aloittanut kierroksensa isoimmista kotimaan asiakkaista ja FCG:n toimipaikoista. – Tämä on uutta ja kiinnostavaa – ja mukavaa, että minut on otettu lämpimästi vastaan


Ensimmäiset asiakastapaamiset ovat lujittaneet konsernijohtajan käsitystä siitä, että FCG:n erityinen vahvuus on syvällinen julkisen sektorin tuntemus. Työteliäs - immeinen

Uusi tehtävä tarkoittaa työntäyteisiä vuosia, mutta se ei energistä ja pirteää johtajaa pelota, onhan hän vuosien ajan hoitanut työn ohella vaativia luottamustehtäviä. Teini-iässä hän puolestaan harrasti kilpaurheilua ja kävi samaan aikaan englanninkielistä IB-lukiota, eikä sekään ollut kevyt yhdistelmä

– Olen työteliäs immeinen, niin kuin meillä Pohjois-Karjalassa sanotaan.


Aitajuoksun Mari jätti kilpailu-uran jälkeen, mutta juoksu on edelleen ykkösharrastuksena. Uusimpana liikuntalajina mukaan on tullut vapaauinti, ”joka on tosi vaikeaa”. Myös liikunnalliset massatapahtumat kiinnostavat, joten ehkäpä näemme konsernijohtajan joskus puolimaratonilla FCG:n joukkueessa.


Liikunnan ohella Marin vapaa-aikaa vauhdittaa perhe, johon kuuluvat puolison lisäksi 5- ja 8-vuotiaat lapset. Vahva tukiverkko mahdollistaa perhe-elämän ja vaativan työn yhteensovittamisen. 


– Mahtavaa, että yhteiskunta on kehittynyt niin, että myös naiset pystyvät tekemään uraa. 

teksti Paula Böhling
kuva Jarmo Teinilä Lisää aiheesta