1/2019

Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta kävi tutustumassa Hollannin vanhusten­huoltoon

1.3.2019

FCG Koulutus on tuonut kansainvälisiä kokemuksia ja innovaatiota suomalaisille jo vuosikymmenten ajan. Oppia tarjotaan monessa muodossa: perinteisissä koulutuksissa, seminaareissa, webinaareissa ja tallenteissa. Tehokkainta on kuitenkin lähteä itse katsomaan sinne, missä asiat tehdään hyvin ja tuloksellisesti. Puhumme nyt opintomatkoista. Sellaiselle lähti viime keväänä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta ja kaupungin johtavat virkamiehet. Teemana oli vanhustenhuolto Hollannissa.


– Parhaita käytäntöjä ei aina keksitä Suomessa, vaikka olemme monessa asiassa edelläkävijöitä. Innovaatiot ovat kalliita. Miksei siis mennä katsomaan, miten asiat hoidetaan naapurissa? Meidän työmme on löytää kohteet ja solmia kontaktit. Kun kyseessä on räätälöity matka, asiakas saa kirjaimellisesti, mitä tilaa: opintomatkan sinne, mistä hän voi parhaiten ammentaa näkemystä ja oppia omaan työhönsä, toimialajohtaja Jari Koivisto FCG Koulutuksesta sanoo.


– FCG:n opintomatkaan liittyy aina laaja ennakkomateriaali. Päivän aikana tutustumme 2–3 kohteeseen, ja suomalainen asiantuntija kertoo taustatiedot matkalla. Illalla on yhteenveto päivän aikana nähdystä. Usein matkaan liittyy myös ns. luova prosessi, jossa pohdimme, mitä ja miten opittua voidaan soveltaa kotona Suomessa.


Vanhustenhoito on median kestoaihe Suomessa. Meillä yli 65-vuotiaiden määrä on ennusteiden mukaan kymmenen vuoden kuluttua Euroopan korkeimpia, mutta emme ole yksin huipulla. Onko muilla samanlaisia haasteita kuin meillä, ja minkälaisia ratkaisuja niihin on löydetty? Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta lähti hakemaan vastauksia Amsterdamista, ja matkalla oli mukana lautakunnan jäsen Anniina Pylsy.


– Tavoitteenamme oli saada oppia ja kokemuksia, kuinka asiat voisi tehdä toisin ja ehkä paremmin. Halusimme tutustua kuntatasolla Hollannin sosiaali- ja tervey­denhuollon toimintaan, päätöksentekoon ja poliittiseen ohjaukseen. Palvelujen rahoitusmalli, ehkäisevä sosiaali- ja terveydenhuolto ja ikäihmisten hoito olivat myös matkan teemoja. Yhtenä ajatuksena opintomatkalla oli myös tutustua toisiimme ja luoda hyvää tiimi­henkeä, Pylsy kertoo.


FCG Koulutus rakensi ohjelman vantaalaisten toiveiden mukaan. Hollannin ratkaisut ja toimintatavat hyvin tunteva Jari Koivisto oli itse matkanjohtajana ja piti alustukset ennen kohteeseen saapumista.


Amsterdamissa monet asiat yllättivät Anniina Pylsyn, vaikka Hollannin ”malli” vapaudesta ja vastuusta olikin terveystieteiden maisterille jo entuudestaan tuttu. Kohteisiin tutustuminen teki kirjatiedon konkreettiseksi ja eläväksi. Yksi yllätys oli myös hollantilaisten tekemä vapaaehtoistyön määrä.


Kotiinviemisiksi tuli mm. ajatus modernista dementiakylästä, jossa muistisairaat saisivat liikkua ja toimia vapaasti. Vantaa olisi sille erinomainen sijaintipaikka. Terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuuden mittaamisen kehittäminen olisi meillä tarpeen, samoin asiakaskokemusten kerääminen ja julkaiseminen Hollannin tapaan. Anniina Pylsy haluaisi myös tarjota ikääntyville ja omaisille paremmin tietoa hoitopaikan valinnan tueksi.


Opintomatka vaikutti positiivisesti sekä poliittisten ryhmien väliseen että luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyöhön, sillä tiukan ohjelman lomassa ehti tutustua matkakumppaneihin. Yhteisten asioiden hoitaminen on sujunut matkan jälkeen joustavasti ja hyvässä hengessä.


– Matka oli ainutlaatuinen kokemus. Saimme tietoa, jota ei kirjoista lukemalla opi. Tämä oli eräs elämäni parhaimpia ja antoisimpia matkoja, Anniina Pylsy sanoo. 

Luento


teksti Kirsi Klaile
kuvat Jari Koivisto, Anniina Pylsy ja Jarmo Teinilä


Lisää aiheesta