2/2014

Kohti asiakaskeskeistä tiedolla johtamista

10.9.2014

– Vantaa investoi tulevaisuuteen, eikä sitä voi tehdä ottamatta lainaa, vakuuttaa kaupunginjohtaja Kari Nenonen.

Tiedolla johtamisen ratkaisuja kehitetään nyt joka kunnassa ja konsernissa sekä valtakunnan tasolla. Syyt ovat selkeät, sanoo ICT-asiantuntijapalvelujen johtaja Markku Köykkä FCG:ltä. 


– Keskeinen muutostekijä on sote-rakenneuudistus ja siihen liittyvä tiedon tarve. Se pakottaa tietojärjestelmien, tiedon, prosessien ja toimintojen tiiviimpään yhdistämiseen. Asiaan vaikuttavat myös väestön ikääntyminen ja paine tuottavuuden lisäämiseen. 


Sote, talous, henkilöstö – haasteita on, mutta on myös mahdollisuuksia. Niihin on tarttunut ensimmäisten joukossa Hamina.

Asteittain eteenpäin

Haminan kaupungin johdolle etsittiin noin kymmenen vuoden ajan helppokäyttöistä raportointiratkaisua, jolla voitaisiin tuottaa myös muuta kuin talous- tai toimintatietoa. 


Kokeiltavana ja tutkittavana oli useita tunnettuja tuotteita, mutta ratkaisua ei löytynyt ennen kuin kaupunki vuonna 2013 lähti mukaan kansalliseen perusterveydenhuollon tuotteistushankkeeseen, kertoo Haminan tietohallintopäällikkö Jouni Ristola.


Hankkeessa työkaluksi valikoitui QlikView, jolla tehtyä pDRG-sovellusta kaupunki on juuri ottamassa käyttöön.


– Kun ohjelmiston ominaisuudet ja mahdollisuudet tarkentuivat, kiinnostuimme sen laajemmasta hyödyntämisestä. Johtoryhmän tutustuminen Imatran kaupungin pitkälle kehitettyyn QlikView-toteutukseen varmisti, että olimme oikealla polulla. 


Tällä hetkellä Haminassa on menossa FCG:n tukema hanke, jossa toteutetaan johdon tarpeiden mukainen raportointijärjestelmä kuluvan vuoden loppuun mennessä. 


– Tarkoituksena on yhdistää talouden ja henkilöstöhallinnon tietoja eri hallinnonalojen toiminnallisiin tietoihin niin, että saadaan lähes reaaliaikaista tietoa toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Järjestelmän halutaan toimivan myös analysointityökaluna, Ristola selostaa.


Vuonna 2015 johdon raportointijärjestelmää ryhdytään laajentamaan esimiesten ja luottamusorganisaation käyttöön. Lisäksi ratkaisulla on tarkoitus korvata järjestelmäkohtaisia raportointiratkaisuja.

Oivaltavaa analytiikkaa

FCG on valinnut tiedon hyödyntämisen välineeksi monipuolisen QlikView'n – eikä pelkästään siksi, että se on käytetyin alan ohjelmisto Suomessa.


Välineen avulla on mahdollista rakentaa eri organisaatiotasoille toiminnallisia sovelluksia, joissa on visuaalisesti yhtenäinen näkymä. Sovellukset toimivat ja näyttävät samalta riippumatta siitä, millä laitteilla niitä käytetään. 


Loppukäyttäjä voi analysoida tietoa ja porautua siihen käyttövaltuuksiensa puitteissa. Väline soveltuu historiatietoon perustuvaan raportointiin, skenaarioanalyyseihin ja ennakointiin sekä erityisesti asiakaskohtaiseen analytiikkaan, Köykkä listaa. 


FCG käyttää QlikView-ohjelmistoa sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteiden raportoinnissa. Se on käytössä myös yhtiön omassa taloushallinnossa ja projektisalkun hallinnassa.


QlikView'n jälleenmyyjänä FCG tarjoaa kokonaispalvelua, joka sisältää ohjelmistolisenssit sekä käyttöönotto-, tuki- ja ylläpitopalvelut.

Luokitustuotteista liikkeelle

FCG on lähtenyt kehittämään tiedolla johtamisen palveluja vahvuusalueeltaan, sosiaali- ja terveydenhuollon luokitustuotteista. Pisimmällä ollaan perusterveydenhuollon pDRG:n kanssa.


– pDRG-ryhmittelijä on ensimmäinen ratkaisu, jolla saadaan yhdistettyä toiminta ja talous helposti raportoitavaan muotoon potilaskohtaisesti. Rakentamillamme ratkaisuilla voidaan tarkastella myös asiakkaan koko hoitopolkua julkisessa terveydenhuollossa, toteaa erityisasiantuntija Elina Hermiö FCG:ltä.


– Terveydenhuollossa on valtavasti tietoa, ja se pitää valjastaa hyötykäyttöön. QlikView'n avulla raportit voidaan räätälöidä loppukäyttäjän haluamaan muotoon. Enää ei siis tarvitse tyytyä vakioraportteihin.


Luokitustuotteet ovat riippumattomia järjestelmiä, mutta QlikView tuo niihin lisäarvoa. – Eikä ole väliä, onko kyseessä pieni kunta tai pääkaupunki, julkinen tai yksityinen toimija. Samoin kuin luokitustuotteet, väline sopii kaikille.

Lisätietoja


Lisää aiheesta