2/2014

FCG Arkkitehdit: Kaupunkisuunnittelua kotona ja kaukomailla

10.9.2014

Kaupunkikehityksen ajankohtaisia teemoja ovat kaupunkikeskusten kehittäminen ja tiivistäminen sekä niihin liittyvä täydennysrakentamisen tarve. Näitä aiheita pohditaan eri puolilla maailmaa, niin myös FCG Arkkitehdit -tiimissä, jonka hankkeita on käynnissä kotimaassa ja kauempana.

Fcg Arkkitehdit 002b

FCG Arkkitehtien johtavat asiantuntijat ryhmäkuvassa, vasemmalta Pauli Santala, Arja Sippola, Taina Tuominen, Mervi Alaluusua ja Mikko Kaira FCG:ltä.


– FCG Arkkitehdit -tiimi on kuin iso arkkitehti- ja suunnittelutoimisto, jonka palveluksessa on yli 50 suunnittelijaa ja asiantuntijaa, kertoo kaupunkikehitysjohtaja, arkkitehti SAFA Arja Sippola. Kun pienissä toimistoissa keskitytään usein rakennussuunnitteluun, FCG:llä suurinta liikevaihtoa tuo kaupunkisuunnittelu. Maisemasuunnittelunkin osuus on kasvussa. Rakennus- ja sisustussuunnittelussa julkisen rakentamisen osuus on merkittävä, ja asuntosuunnitteluakin tehdään entistä enemmän.


– Kaupunkikehityksen lähtökohdat ovat valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja tiukasti sidoksissa elinkeinoelämän, maankäytön ja liikenteen tarpeisiin. Omat haasteensa tarjoaa täysin uusien ja ekotehokkaiden alueiden suunnittelu, joille täytyisi löytää positiivinen imago, arvioi Sippola. 

Täydennysrakentamista Naantaliin

Manner-Naantaliin suunnitteilla oleva uusi osayleiskaava tavoittelee uusia asukkaita nykyistä kaupunkirakennetta tiivistämällä. Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia tutkitaan 3D-kaupunkimallissa, jolloin uuden rakentamisen kaupunkikuvalliset vaikutukset voidaan paremmin arvioida.


– Täydennysrakentamisen suunnittelu Naantalin arvokkaassa kulttuuriympäristössä on erityisen haastavaa mutta samalla äärimmäisen kiintoisaa. Silloin liikutaan kaupunkimaisemassa, jolla on suojeltavia kulttuuri- ja luontoarvoja, toteaa Sippola.


– Naantalin suunnitelmat liittyvät Turun-seudun rakennemalliin ja kaupungin itsensä asettamiin tavoitteisiin. Samassa yhteydessä pohditaan kuntien itsenäisyyttä ja mahdollisia kuntaliitoksia, kertoo Naantalin maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen.


Naantalin väkilukua nostivat merkittävästi jo vuonna 2009 tehdyt vapaaehtoiset kuntaliitokset, kun suomenkielinen Turun-saaristo yhdistettiin siihen. Nyt tavoitteena on tiivistää ydinkeskustan asutusta vuoteen 2035 mennessä. Vanhaan puukaupunkiin väestötavoitteet eivät liity.


– Jos kaupunki aikoo pysyä itsenäisenä, tarvitaan väestönkasvua, joka puolestaan lisää tuottavuutta. Yli 20 000 asukkaan kaupunki täyttää paremmin nämä kriteerit, arvioi Lehikoinen.

Asutusta ja teollisuutta

Naantalin kaavoitukselle ja uusien asuntojen sijoitukselle asettavat omat rajoituksensa läheinen satama ja Fortumin voimalaitos. Kaupunkiin ja nimenomaan sen mantereen puolelle tavoitellaan 5 000 uutta asukasta, mikä merkitsee melkoista lisäystä kaupunginosan nykyisiin 12 500 asukkaaseen.


Kaavoituksessa on tarkoitus tutkia teollisuuden asutukselle aiheuttamia melu- ym. haittoja. Tämänhetkinen voimassa oleva yleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen. Sen aluevaraukset ovat vanhentuneet, eikä se tarjoa ratkaisuja näihin ongelmiin, joten tavoitteena on saada uusi yleiskaava voimaan noin kahdessa vuodessa.


Tutkinnan kohteena on mm. se, voidaanko asutusta sijoittaa alueille, joilla on ollut vain teollisuutta ja kuinka lähelle teollisuus- ja satama-alueita asutusta voidaan viedä aiheuttamatta lisärajoitteita teollisuuden toiminnalle. Keskustaa pyritään kehittämään. Tapana on ollut, että kaupungin maalle kaavoitetut asuntotontit valinnaisesti joko myydään tai vuokrataan.


– Naantalissa on halukkuutta uuteen ajatteluun ja toisaalta voimakasta omanarvontuntoa ja laatutietoisuutta. Tavoitteena on elävä keskusta, joka palvelee kaupunkilaisia, vakuuttaa Lehikoinen.  

Kansainvälistä kaupunkikehitystä Kiinaan

FCG Arkkitehdit on mukana FIAC-konsortiossa, joka suunnittelee Tianxin kaupunkiin Keski-Kiinan eteläosaan kansainvälisen vihreän rakentamisen expo-alueen mallikorttelia. FCG:n osuus hankkeesta käsittää kuusi asuintornitaloa, joiden yhteispinta-ala on noin 100 000 kerros-m2. Talojen pohjakerroksiin on suunniteltu mm. päiväkoti, kauppoja, tekniikkakeskus, pysäköinti- ja huoltotilat sekä robottipysäköintitalo.


Moduuliperiaatteella muunneltaviin asuintaloihin on ideoitu erilaisia ekologisia ratkaisuja, kuten kattopuutarhoja, aurinkovarjoina ja julkisivuvalaisimina toimivia aurinkopaneeleja, imujätejärjestelmää sekä paikallisiin materiaaleihin perustuvia sisustusratkaisuja. Hankkeella on viranomaisten hyväksyntä, ja sen toteutusvaiheen suunnittelu alkaa loppuvuonna 2014.

Kuka henkilö?

Arja Sippola


Kaupunkikehitysjohtaja Arja Sippola aloitti FCG:llä tämän vuoden alusta, mutta itse asiassa hän on “paluumuuttaja”, sillä talo on tuttu jo aiemmilta vuosilta. Välillä hän toimi kuuden vuoden ajan kahdessa eri arkkitehtitoimistossa johto- ja suunnittelutehtävissä. Nykyinen pesti viehättää, koska kaupunkisuunnittelu eri mittakaavoissa on hänen erityisalueensa.


Sippolaa miellyttää FCG:n “poikkitieteellinen” ja kansainvälinen osaaminen, jota edustaa laaja asiantuntijajoukko.

Kiina Tinx


Keski-Kiinan Tinxin kaupunkiin on suunnitteilla uusi vihreän rakentamisen kaupunkikeskus, johon kuuluvat osana FCG Arkkitehtien ekologiset asuintalot.  


Naantali


Näkymä Kalevanlahden yli Naantalin kirkon suuntaan. Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon kaavoitusprosessissa. 


Lisätietoja

Mervi Alaluusua
Mervi Alaluusua
Sisustussuunnittelun suunnittelupäällikkö
Arkkitehtuuri
mervi.alaluusua a fcg.fi
+358 44 704 6253
Pauli Santala
Pauli Santala
Toimitusjohtaja
Suunnittelu ja tekniikka
pauli.santala a fcg.fi
+358 50 556 5272
Arja Sippola
Arja Sippola
Kaupunkikehitysjohtaja
Alueidenkäytön konsultointi
arja.sippola a fcg.fi
+358 44 748 0315
Taina Tuominen
Taina Tuominen
Projektijohtaja, Maisema ja viheralueet
taina.tuominen a fcg.fi
+358 40 760 0907

Lisää aiheesta