FCG:n ITE-laadunhallinnan työkalu

Mitä ITE on?

ITE-menetelmä soveltuu kaikkiin yhteisöihin: yrityksiin, yhdistyksiin, yksiköihin ja tiimeihin. ITEn avulla löydetään toimivat kokonaisuudet ja kehitettävät asiat. 

ITE etenee sujuvasti prosessina. Vastaamalla väittämiin havainnollistuu oma ja yhteinen käsitys asioista. Menetelmää ja sen antamia tuloksia voidaan hyödyntää yhteisössä monella eri tavalla.
 

FCG:n ITE-menetelmä
ITE-menetelmän prosessi

Työhyvinvoinnin lisääminen käynnistyy päätöksestä kehittää toimintaa ja halusta kuulla henkilöstön mielipiteet. Päätöstä seuraa suunnittelu, josta edetään kyselyn toteutukseen, tulosten tarkasteluun ja toimintaan tulosten perusteella.

FCG:n ITE-menetelmä
Väittämät luovat raamin kehittämiselle

ITE-arviointi koostuu kuudesta laatua kuvaavasta osa-alueesta. Väittämiä on yhteensä 24 ja ne on suunniteltu laajoiksi kokonaisuuksiksi, joiden on tarkoitus herättää keskustelua työyhteisössä. 

ITE-menetelmä toiminnan ja työyhteisöjen kehittämiseen
ITE-menetelmän hyödyt

Menetelmä sopii kaikkiin työyhteisöihin ja sitä on helppo käyttää. Erillistä käyttökoulutusta ei tarvita. Tarvittaessa koulutamme ja sitoutamme kuitenkin niin esimiehet kuin henkilöstönkin menetelmän hyödyntämiseen.