Ennakoiva henkilöstösuunnittelu
Näkemyksiä

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu — sanoista tekoihin

Henkilöstösuunnittelu tai ennakoiva henkilöstösuunnittelu eivät terminä ole mitenkään uusia. Organisaatiot ovat tehneet henkilöstösuunnittelua jo pitkään ja se liitetään yleensä osaksi jokavuotista talousarviota. Henkilöstösuunnittelun tavoite on hieno, eli organisaatiossa työskentelee aina oikea määrä henkilöitä oikeissa tehtävissä. Sen avulla myös varmistetaan organisaation tarvitsema osaaminen ja ennakoidaan henkilöstön kehittämistarvetta- ja kustannuksia (Valtiovarainministeriö, 2022.)

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu tarvitsee reaaliaikaista tietoa

Sana ennakointi on henkilöstösuunnittelussa arvokas. Organisaation pitäisi pystyä ennakoimaan henkilöstökuluja ja -muutoksia. Silti henkilöstösuunnittelu ja sen seuranta tehdään yleensä vuodeksi kerrallaan ja tätä seurataan takautuvasti Excel-taulukoiden avulla. Seurannat tapahtuvat 1-3 kuukauden syklillä ja tämä taas aiheuttaa sen, että tieto, joka henkilöstösuunnittelun tueksi saadaan, tulee viiveellä. Yleensä henkilöstöbudjettiin palataan vasta, kun budjetti alkaa tulla vastaan ja kulut ylittävät budjetoidun.

Jotta ennakointi henkilöstösuunnittelussa voi toteutua, tarvitsee se tuekseen paljon dataa. Tämä data on hajallaan eri järjestelmissä ja Exceleissä, joten myös se tekee ennustamisesta vaikeaa. Samalla vuoden aikana tulevat muutokset henkilöstössä aiheuttavat budjettiin lisäkuluja ja säröjä, jotka pitäisi pystyä huomioimaan budjetissa jo etukäteen. Kun taas budjetti ylittyy säästöjä haetaan lomautuksista, rekrytointikielloista sekä jäädyttämällä investointeja väritulostuksista hengityskoneisiin.

Diip – ohjelmisto jatkuvaan suunnitteluun

FCG:n diip-ohjelmistotuote on kehitetty vastamaan tähän haasteeseen ja tekemään henkilöstösuunnittelusta oikeasti ennakoitavaa. Diip kerää yhteen datan organisaation eri järjestelmistä ja mahdollistaa sen avulla budjetin reaaliaikaisen ja jatkuvan seurannan, muutosten tuomien vaikutusten skenaroinnin sekä ennen kaikkea ennakoivan henkilöstösuunnittelun.

Voit myös varata esittelyn alla olevan chatin kautta.

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti