Näkemyksiä

Henkilöstöbudjetointi tulevaisuuteen katsoen

Talousarviokierros on alkamaisillaan ja sitä myöten vuoden 2024 budjetin laatiminen. Henkilöstöbudjetti on suurin yksittäinen erä talousarviossa, joten sen merkitys kokonaistalousarviossa on myös sitä kautta merkityksellisin.

Henkilöstöbudjetti luodaan yleensä historiatietoon ja toteutuneisiin kuluihin peilaten, joten dataa tarvitaan useista järjestelmistä, kuten exceleistä ja palkkajärjestelmästä. Kunnilla ja kaupungeilla tämä tapa toimii edelleen, mutta sielläkin talousarvion suunnittelu vaatii paljon manuaalista työtä.

Hyvinvointialueilla taas ei ole käytössään toteumatietoa kuin kolmen kuukauden ajalta, joten aiempaan vuoteen perustuvan henkilöstöbudjetin työstäminen on haasteellista. Ennusteiden laadinta ja kustannusten arviointi hajanaisen tiedon pohjalta on miltei mahdotonta. Isoissa organisaatioissa haasteet kertaantuvat vielä erikseen.

Diipin avulla suunnittelua helpottavia tunnuslukuja

FCG:n kehittämä diip-ohjelmisto mahdollistaa henkilöstösuunnittelun ja ennusteiden luomisen historiatiedon lisäksi myös tulevaisuuteen katsoen. Diip tuo suunnitteluun valmiiksi koostetun tietopohjan, joka sisältää historiatiedon lisäksi tulevaisuuteen kohdentuvia suunnittelua helpottavia tunnuslukuja sekä ennustemallin. Ennustemallin tuottaman päiväkohtaisen hintatiedon avulla yksiköissä voidaan mitoittaa henkilöstömäärä asetettuun budjettiraamiin. Tuotteen automatisoitu hyväksyntäprosessi keventää myös hyväksyntäprosessia ja mahdollistaa suunnitteluprosessin läpiviennin hallitusti ja tehokkaasti läpi isoissakin organisaatioissa.

Diip mahdollistaa vuosisuunnittelun lisäksi jatkuvan henkilöstösuunnittelun, jonka avulla voidaan rakentaa erilaisia skenaarioita sekä ennustaa henkilöstömenoja reaaliaikaiseen dataan pohjautuen. Tämä mahdollistaa ennakoinnin muutoksiin jo ennen kuin budjetti alkaa tulla vastaan ja kulut ylittävät budjetoidun.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti