Näkemyksiä

Työnantajamielikuvan rakentaminen erottaa voittajat häviäjistä – myös kuntakentällä

Työntekijöiden löytäminen on tänä päivänä haasteellista osaajapulan johdosta. Erikoisosaajista on jatkuva ja kasvava pula useimmilla toimialoilla. Työntekijöillä on suurempi valta työnhakumarkkinoilla, kun aiemmin asetelma oli päinvastainen. Osaajat valitsevat houkuttelevimman työnantajan, joka kykenee tarjoamaan heille tärkeiksi koetut asiat. Houkuttelevalla työnantajalla on osaajia vetävä työnantajakuva. Työnantajamielikuva on parhaimmillaan hyvinkin merkittävä kilpailuetu.  Ilman työnantajakuvaa ei ole helppo erottautua muista organisaatioista, ja herättää tavoiteltujen osaajaryhmien huomio. Nyt jos koskaan on oikea hetki alkaa panostamaan pitkäjänteiseen työnantajamielikuvan rakentamiseen – myös kuntasektorilla. Kyse ei ole kertaluontoisesta projektista, vaan strategisesta ja pitkäjänteisestä työstä, jonka suuntaviivat ja tavoitteet tulevat kuntastrategiasta.

Työnantajamielikuva syntyy kokemuksien kautta – johda siis niitä

Mielikuvat työnantajasta, tietystä työnantajabrändistä ovat olemassa ilman, että niitä on edes rakennettu. Mielikuvat työnantajasta syntyvät työntekijöiden ja työnhakijoiden subjektiivisten käsitysten ja kokemusten kautta. Toisin sanoen työnantajamielikuvan rakentamisessa ei voida sivuuttaa työntekijäkokemusta tai hakijakokemusta. Monilla teoilla on vaikutukset työnantajakuvaan. Omat ja myös muiden kokemukset työnantajasta vaikuttavat mielikuvien syntymiseen.

Työnantajamielikuvaa tarkastellaan sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoinen työnantajamielikuva luo odotuksia ja lupauksia työnantajasta. Työntekijäkokemus lunastaa annetut lupaukset, joten ne tulisi myös toteutua työpaikan arjessa. Oleellista kertoa aina totuus, jotta ulkoinen ja sisäinen työnantajamielikuva kohtaa todellisuudessa. Hyvällä työnantajamielikuvalla on positiivisia vaikutuksia rekrytointien onnistumiseen ja pitovoimaan. Positiivinen työnantajamielikuva houkuttelee parhaat osaajat ja onnistunut työntekijäkokemus luo pitovoimaa, eli pitää osaajat samassa organisaatiossa pidemmän aikaa.

Työnantajakuvan rakentaminen lähtee työntekijäkokemuksesta

Työnantajakuvan rakentaminen alkaa aina organisaation sisältä. Kehittämällä työntekijäkokemusta voidaan rakentaa myös ulkoisesti houkutteleva työnantajakuva. Sisäiseen työnantajakuvaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa työntekijöiden kokemukset, työtehtävät ja työn sisältö, etenemismahdollisuudet, palkkaus, organisaatiokulttuuri, arvot ja johtaminen. Työnantajakuvan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa tehdään töitä organisaation sisäistä työntekijäkokemusta kehittämällä viestintää unohtamatta. Työntekijäymmärryksen kautta kerätään systemaattisesti ja analysoidaan työntekijöihin liittyvää tietoa, joka auttaa työntekijöitä onnistumaan omassa työssä. Työntekijäkokemus on työkalu, jonka avulla toteutetaan lisäksi yrityksen strategiaa, parannetaan työntekijöiden arkea sekä työnteon edellytyksiä.

Työnantajamielikuvan strateginen kehittäminen

Työnantajamielikuvan strategisen kehittämisen keskeisimmät hyödyt organisaatiolle on tuoda luotettavuutta rekrytointien onnistumiseen, menestyä osaajamarkkinassa paremmin, sekä tuoda mitattavuutta kehitystoimenpiteiden tuottavuuteen. Kuntarekry-palvelussa on luotu asiakkaidemme tarpeiden pohjalta kehitysohjelma, joka antaa työnantajamielikuvan rakentamiselle selkeät suuntaviivat ja askelmerkit. Kehittäminen alkaa pitovoimakyselyllä, jonka avulla selvitetään organisaation vetovoimatekijöitä. Tulevaisuuden osaamistarpeiden selvittämiseksi tuotetaan kohderyhmäanalyysi. Hakijakokemuksen ja rekrytointiprosessin sujuvuutta tarkastellaan toteuttamalla työnhakijakysely. Tarvittavien selvitysten jälkeen strategiaa voidaan lähteä luomaan ja jalkauttamaan. Oleellista on tuottaa selkeä toimintasuunnitelma viestinnän ja rekrytointien tueksi, jotta työtä voidaan tehdä suunnitelmallisesta ja seurattavasti dataa hyödyntäen.

Tukea tähänkin työhön voit saada FCG:stä!

Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen
Markkinointipäällikkö
Lähetä viesti