pDRG-FCG

NordDRG tuottaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja hoidon kustannukset

NordDRG® (Nordic Diagnosis Related Groups) on erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmä, joka tuottaa tietoa toiminnan ja talouden suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan.

NordDRG:n avulla kuvataan erikoissairaanhoidon sisältö ja saadaan näkyväksi se, miten kustannukset kohdistuvat. Järjestelmän avulla voidaan suunnitella ja seurata toimintaa, tarkastella kirjaamisen laatua ja ennakoida sairaalakustannusten kehitystä erilaisten potilaiden hoidossa. Pitkällä aikavälillä saadaan jatkuvaa sairaalakohtaista tietoa, jonka avulla toiminnan ja talouden suunnittelu helpottuu.

Kaikki potilasta koskevat toiminnot (toimenpiteet, laboratoriotutkimukset, kuvantaminen jne.) ja niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat potilaan kyseiseen hoitojaksoon tai käyntiin. Ryhmitelty tieto syntyy hoitoprosessissa rutiinisti kerättävästä informaatiosta.

NordDRG-järjestelmä mahdollistaa sairaaloiden väliset vertailut

Järjestelmä tuottaa tiedon siitä, millaisia potilaita sairaalassa on hoidettu ja mitkä ovat olleet potilasryhmien hoidon kustannukset. Tiedon perusteella voidaan vertailla sairaaloiden hoitamaa potilaskirjoa ja toimintaa keskenään. Koska eri sairaaloilla on erilaisia potilaita, vertailu on mielekästä erityisesti samantyyppisten sairaaloiden kesken. Yliopistollisia sairaaloita, keskussairaaloita ja aluesairaaloita voidaan siis verrata vain kaltaistensa kesken.

Oikeudenmukainen hinnoitteluväline

NordDRG-järjestelmään liittyvä kustannuslaskenta perustuu keskikustannuksiin. Käynnit ja hoitojaksot jakautuvat DRG-ryhmiin, jotka ovat lääketieteellisesti mielekkäitä ja kustannuksiltaan yhteneväisiä. Järjestelmää käytetään muiden käyttötarkoitusten lisäksi hoidon hinnoitteluvälineenä ja se tasoittaa kustannusriskiä palvelujen tuottajan ja tilaajan välillä.

NordDRG-järjestelmän Suomen version omistaa Suomen Kuntaliitto ja hallinnoinnista vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy. Järjestelmää voivat käyttää kaikki sairaalat, joilla on voimassa olevaa lisenssi.

NordDRG-materiaalit

NordDRG-materiaalit ovat saatavilla pyydettäessä osoitteesta @email. Materiaalit ovat jaossa myös NordDRG-keskustelufoorumilla.

Hyödynnä tietoa toiminnan kehittämisen ja johtamisen tukena!

Tavoitteena on johtaa toimintaa ajantasaisen, luotettavan tiedon pohjalta. Jotta tavoite toteutuu, on tärkeää, että käytössä olevat menetelmät ja johtamisen apuvälineenä käytettävät tiedot ovat yhteneviä. Tiedolla johtamisen opas on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisen tueksi ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi ja tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleville.

LATAA TIEDOLLA JOHTAMISEN OPAS

NordDRG tuottaa erikoissairaanhoidon potilaskirjon ja hoidon kustannukset - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.