FCG konsultoi sopimuskysymyksissä

Onko koronavirus ylivoimainen este sopimustilanteessa?

Koronavirus ja laajat rajoitustoimet ovat nopeasti hidastaneet taloutta ja synnyttäneet akuutteja haasteita niin kunnille kuin myös yksityissektorin liiketoiminnalle.

Vallitseva tilanne vaikuttaa merkittävästi myös sopimusvelvoitteiden täyttämiseen, ja sopimussuhteisiin sisältyy tällä hetkellä paljon epävarmuutta tilausten sekä toimitusten viivästyessä tai peruuntuessa. Erityisesti erilaiset investointisopimukset ja hankintoja koskevat sopimukset ovat alttiita poikkeustilanteen vaikutuksille. 

Poikkeustilanteessakin Suomessa vaikuttaa sopimusten sitovuuden periaate, eikä koronavirus tai poikkeustila itsessään automaattisesti vapauta sopimusvastuusta tai muuta sopimuksista johtuvia velvoitteita. Ylivoimista estettä (Force majeure) koskeva ehto saattaa kuitenkin vapauttaa osapuolen väliaikaisesti täyttämästä sopimusvelvoitteitaan. Ehdon soveltumisen arviointi on aina tapauskohtaista, ja esimerkiksi ehdon sanamuoto saattaa vaikuttaa siihen, voidaanko ehtoa nyt soveltaa. Lisäksi force majeure -ehtoon vetoaminen edellytetään aina syy-yhteyttä ylivoimaisen esteen ja sopimussuorituksen välillä.

Aina sopimus ei sisällä force majeure -ehtoa lainkaan, eikä tällaista sääntelyä tule välttämättä sovellettavaksi myöskään lainsäädännön perusteella. Tällöin tilanne voi olla erityisen haastava, mikäli sopimusvelvoitteen täyttäminen on käynyt mahdottomaksi. Poikkeusoloissa yksi juridinen keino tilanteeseen puuttumiseksi saattaisi olla jopa sopimuksen kohtuullistaminen.

Nyt on tärkeää kartoittaa, mitä velvoitteita ja mahdollisia riskejä sopimuksiin sisältyy, ja mitä sopimusvaikutuksia vallitsevalla tilanteella on.

Mikäli sopimusvelvoitteen täyttämisessä tai sopimussuhteessa on haasteita, tulee sopimuksista tarkistaa, olisiko force majeure -ehtoon vetoaminen mahdollista, ja toisaalta tulee myös tiedostaa, voiko sopimuskumppani vedota ko. ehtoon. Jos taas sopimuskumppani vetoaa ehtoon perusteetta, voi olla syytä miettiä, tulisiko tämä riitauttaa. Ennen toimiin ryhtymistä tulee myös selvittää, mitkä ovat ylivoimaiseen esteeseen vetoamisen seuraukset sopimussuhteelle. 

On myös hyvä muistaa, että molempien sopijapuolten intressit turvataan yleensä parhaiten neuvotteluteitse, ja jopa lyhytkestoiset, alkuperäisen sopimuksen hetkellisesti korvaavat sopimukset voivat tällä hetkellä olla paikallaan molempien osapuolien aseman selkeyttämiseksi. 

Sopimusjuridiikan asiantuntijamme ovat kuntien tukena sopimustulkintaa vaativissa tilanteissa ja auttavat arvioimaan, miten tilanteeseen voidaan reagoida voimassa olevien sopimusten puitteissa. Tarvittaessa avustamme myös sopimusneuvotteluissa.

Onko koronavirus ylivoimainen este sopimustilanteessa? - Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää

Kun lähetät lomakkeen, asiantuntijamme voi olla sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Lomakkeen lähettämällä hyväksyt tietosuojakäytäntömme.