Tietomallinnuksen lähtötiedot

Tietomallinnuksen lähtötiedot

Havainnekuva virtapiireistä

Lähtötieto- tai inventointimalli takaa sujuvan suunnitteluvaiheen ja vähentää muutoksia sekä tätä kautta myös kustannuksia koko rakentamishankkeen ajan – aina suunnittelusta rakentamiseen.

Lähtötietoihin panostaminen on onnistuneen rakennushankkeen tae 

Hyvistä lähtötiedoista on apua, kun haluat nähdä, miten kohteesi sijoittuu suhteessa lähiympäristöönsä. Laadukkaat lähtötiedot ovat onnistumisen avain myös tiiviissä kaupunkirakentamisessa, jossa kohde liittyy jo olemassa olevaan rakennuskantaan. Tuottamistamme tarkoista lähtötiedoista syntyy tarkoituksenmukaista tietoa sisältävä lähtötietomalli, joka takaa sen, että kiinteistön omistajalle ja loppukäyttäjälle jäävä loppudokumentaatio vastaa toteutusta.  

Lähtötietomalli ja siitä suunnittelun sekä rakentamisen kautta syntyvä toteumamalli takaavat, että kiinteistön omistajalle ja loppukäyttäjälle jäävä loppudokumentaatio vastaa toteutusta. 

Mahdollisuuksia on monia ja asiantuntijamme ovat apunasi tässä tärkeässä vaiheessa hankettasi. Vaikka sinulla ei olisi varmuutta siitä, millaisia lähtötietoja tarvitset, autamme tunnistamaan ja keräämään tiedot, jotta voit rauhassa keskittyä hankkeesi kannalta muihin tärkeisiin asioihin. Autamme niin laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja fotogrammetristen aineistojen kuin inventointimallinnuksenkin kanssa. 

Laserkeilaus tuottaa luotettavat mittaustulokset

Laserkeilauksella saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti mittatarkat lähtötiedot kohteen kaikista näkyvistä pinnoista. Hyvin toteutetun laserkeilauksen tulos on 3D-pohjainen pistepilvi, joka koostuu sadoista miljoonista tai jopa miljardeista pisteistä. Näin suunnittelijoilla ei ole tarvetta erilliselle mittaamiselle, kuten perinteisesti on saatettu joutua tekemään. Voit myös olla varma, että lähtötiedot ovat luotettavia. 

Laserkeilattu kohde on digitaalisesti dokumentoitu hanketta varten ja mallipohjaisessa suunnittelussa hyödynnettäväksi.

Ilmakuvaus ja fotogrammetria tuottavat lähtötietoja kustannustehokkaasti 

Drone-kartoituksena tehtävä ilmakuvaus ja siitä tuotetut fotogrammetriset aineistot, kuten pistepilvet ja ortokuvat, ovat kustannustehokas menetelmä erityisesti isojen ulkoalueiden ja rakennusten kattojen kartoitukseen. Näin saadaan nopeasti kerättyä lähtötietoa inventointimallinnuksen, suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.  

Menetelmä mahdollistaa parhaimmillaan useiden hehtaarien lähtöaineiston keräämisen muutamien senttien tarkkuudella. Yhdistelemällä esimerkiksi rakennuksen sisältä laserkeilattu lähtöaineisto sekä dronella kartoitettu julkisivujen ja kattopintojen fotogrammetrinen aineisto saadaan rakennuskannasta täydellinen inventointiaineisto hankkeiden onnistuneeseen läpivientiin. Samalla voidaan tuottaa näyttävää aineistoa aluesuunnittelun ja visualisointien tueksi. 

Inventointimalli on jatkosuunnittelun pohja 

Luotettavien lähtötietojen, eli laserkeilauksen ja ilmakuvauksen aineistolla, voimme rakentaa tarkan inventointimallin. Inventointimalli on 3D-malli, joka vastaa kohteen nykytilaa. Sen voi myös mallintaa olemassa olevien piirustusten pohjalta edellyttäen, että ne ovat ajan tasalla ja vastaavat kohteen nykytilaa.  

Inventointimallin pohjalta on helppo lähteä miettimään tulevia investointeja kohteeseen, kuten esimerkiksi tilamuutoksia, lisätilan rakentamista tai rakennekorjauksia. Inventointimalliin sisällytetään kaikki tarvittava tieto näiden investointien suunnitteluvaihetta varten, mikä auttaa suunnitteluryhmää omassa työssään. Näin inventointimalli puolestaan toimii luotettavana lähtötietona jatkosuunnittelussa.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!

Tuomas Jokioinen
Tuomas Jokioinen
Tietomalliasiantuntija
Lähetä viesti