Data ja analytiikka palveluna

Palveluillamme saat kaiken irti henkilöstödatastasi. Räätälöidyllä ratkaisulla varmistat juuri teille sopivan toteutuksen

Diip dataprojektit

Haluaisitko enemmän irti organisaatiosi henkilöstödatasta, mutta oikeat työkalut, osaaminen ja resurssit puuttuvat? Tuntuvatko kalliit dataprojektit ja kompleksiset tietovarastoratkaisut mahdottomalta lähtökohdalta?

Onko sinulla kapasiteettia lähteä rakentamaan organisaatiosi BI-ratkaisua tyhjästä? Tulevatko julkisen sektorin dataan liittyvät erityispiirteet aina yllätyksenä nykyiselle datakumppanillesi tai organisaatiosi IT-osastolle?

Julkisen sektorin datatarpeisiin kehitetyn Diip Data-as-a-Service -ratkaisun avulla hankit käyttöösi oikeat työkalut, asiantuntevan datatiimin ja tuotteistettuja toimintamalleja datan hyödyntämiseen. Näin säästät aikaa, rahaa ja saavutat tuloksia nopeasti ja tehokkaasti!

Mallinna organisaatiosi tulevaisuus, analysoi muutosten vaikutuksia reaaliaikaiseen dataan pohjautuen – ilman kalliita IT-projekteja!

Datan yhdistäminen useista eri tietolähteistä

Datalähtöinen johtaminen edellyttää dataa. Eikä mitä tahansa dataa, vaan organisoitua ja luotettavaa dataa. Yhdistä, siivoa ja organisoi henkilöstöön liittyvä data ja valjasta olemassa olevien järjestelmien tuottamat tiedot suunnittelun ja ennakoinnin käyttöön.

Tuotteistettujen dataprojektien avulla säästät aikaa ja mahdollistat täsmäanalyysit organisaatiosi henkilöstöjohtamisen tarpeisiin.

Valmiit palkkajärjestelmä integraatiot

Diip on suoraan yhdistettävissä esimerkiksi Prima ja Personec palkkajärjestelmien tuottamaan henkilöstötietoon. Maksutapahtumia voimme tuoda järjestelmään myös muista lähteistä. Tarjoamme eri tietokonaisuuksille valmiit ohjeet tietojen poimintaan. Data-analytiikkomme ottavat kiinni aineistoista ja hoitavat tiedot hyödynnettävään muotoon.

Dataprojektien mahdollisia käyttökohteita

Esimerkki palkkasimulaatioprojektin vaiheista
Työntekijöiden palkkadatan kerääminen ja datan eheyden varmistaminen
 • Yhdistetään hyvinvointialueeseen liitettävien organisaatioiden palvelujakso- ja palkka-aineistot
 • Varmistetaan, että data vastaa rakenteeltaan ja poimintaperiaatteeltaan harmonisointiryhmien muodostamisen ja kustannuslaskennan tarpeita
 • Varmistetaan, että palvelujaksojen tiedoista ei löydy datalähtöisellä selvitystyöllä havaittavissa olevia virheitä (Osa-aikaisuusprosentit, poissaolot, VOV-jaksot ym.)
 • Varmistetaan, että palkkatiedoista ei löydy datalähtöisellä selvitystyöllä havaittavissa olevia virheitä
 • Palkanosia ei puutu, ei ole selviä naputteluvirheitä, ilmoitettu varsinainen palkka vastaa sen osien yhteenlaskettua summaa
Harmonisointiryhmien muodostaminen datalähtöisesti
 • Hinnoittelukohdan idea on koota samaa vaativuustasoa olevat tehtävät yhteen ja määrittää niille palkka
 • Eli käänteisesti ajateltuna palkan perusteella voidaan määrittää (arvioida) tietyn tehtävän vaativuus
 • Erilaisia data-analytiikkaratkaisuja hyödyntämällä kunkin hinnoittelukohdan sisälle muodostetaan useita ryhmiä joiden sisällä harmonisointi toteutetaan koko hinnoittelukohdan sijaan
 • Hyödynnetään tilastollisia menetelmiä sekä erilaisia koneoppimis- ja optimointialgoritmeja tehtävien luokitteluun palkkatiedon sekä tehtävänimikkeen mukaan
Harmonisointikustannusten laskeminen eri skenaarioiden kautta
 • Datan pohjalta muodostetuilla ryhmittelymalleilla ja palvelujaksojen osa-aikaprosenteilla jokaiselle palvelujaksolle voidaan laskea palkkaharmonisoinnin aiheuttama kustannusvaikutus
 • Laskenta voidaan toteuttaa useamman eri harmonisointiskenaarion kautta
 • Mediaani
 • Korkein palkka
 • Yksittäisten työntekijöiden palkankorotukset summataan yhteen hyvinvointialueen harmonisointikuluksi
 • Kustannuksia on mahdollista tarkastella hyvinvointialueen tulevan organisaatiorakenteen kautta heti, kun henkilöstö on kytketty uuteen organisaatioon
 • Harmonisointikustannukset voidaan jyvittää vastuuyksikkötasolle asti
Projektin lopputulos
 • Konkreettinen suunnitelma palkkaharmonisoinnin toteuttamistavasta
 • Tarkka laskelma harmonisoinnin kustannuksista talousarviota varten
 • Työntekijöiden datalähtöinen ryhmittely hyvinvointialueen laajuisen palkkausjärjestelmän rakentamisen tueksi

Pohditko henkilöstösuunnittelua, dataprojekteja tai oletko kiinnostunut kuulemaan tarkemmin, miten diip voisi auttaa sinua muutoksen johtamisessa. Jätä meille yhteydenotto pyyntö ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!

Kysyttävää? Eipä hätää!