Ennusteet

Ennustettavuutta henkilöstösuunnitteluun

Ajantasaiset ennusteet henkilöstökulujen toteutumisesta

Organisaation eri järjestelmistä syntyy monipuolisesti hyödynnettävää dataa. Diip tekee suunnittelusta ja seurannasta läpinäkyvän ja jatkuvan prosessin sekä luo yksikkökohtaiset ennusteet henkilöstömenoista. Tuotteen koneoppimiseen pohjautuva ennustealgoritmi lukee sisään kuukausittain päivittyvät palkkajärjestelmän maksutapahtumat ja laatii niiden pohjalta ennusteen tulevasta kustannuskehityksestä organisaatiohierarkian eri tasoille.

Valjasta organisaatiosi data hyötykäyttöön

 

Tuotteeseen sisäänrakennettu algoritmi ennustaa henkilöstökustannusten toteutumista organisaatiossasi. Ennustealgoritmin opettamiseen käytetään organisaatiosi operatiivisten järjestelmien (palkka-, kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmä) tuottamaa dataa, joka tuodaan ajastettujen liittymien kautta joko suoraan lähdejärjestelmästä tai tietoaltaasta diipin tuotteistettuun dataympäristöön.

Palkkajärjestelmä:

 • Palvelussuhdetiedot 1x/vrk
 • Keskeytykset 1x/vrk
 • Maksutapahtumat 2x/kk

Kirjanpitojärjestelmä:

 • Tilikartta 1x/kk
 • Kustannuspaikkarakenne ja Projektitilit 1x/kk
 • Kumulatiivinen toteuma 1x/kk

Taloussuunnittelujärjestelmä:

 • Henkilöstöbudjetti 1x/kk

Ennustealgoritmin toimintaperiaate

 • Muodostetaan jatkuvasti päivittyvään ansiodataan perustuva tilastollinen malli jokaisen työntekijän henkilökohtaiselle päivähinnalle
 • Lisätään malliin vaihteluväli (”ennuste min”, ”ennuste” ja ”ennuste max”)
 • Yhdistetään palvelussuhdetietoihin niihin liittyvät keskytykset ja lasketaan työntekijän töissäoloprosentti loppuvuoden jokaiselle päivälle
 • Muodostetaan henkilötason ennuste palvelujakso- ja päiväkohtaisesti töissäoloprosentin ja päivähintamallin tunnuslukujen avulla
 • Summataan henkilötason ennusteet yhteen yksikön päiväennusteeksi
 • Lasketaan ennustepäivään mennessä yksikössä toteutuneet kustannukset
 • Muodostetaan päiväkohtainen kumulatiivinen ennuste toteuman ja ennustepäivää seuraavien päivien ennusteiden summana

Ennustealgoritmin työntekijäkohtaista päivähintaa voidaan hyödyntää henkilöstömuutosten kustannusvaikutusten simuloinnissa:

 • Henkilöstöbudjetointi
  • Tulevan tilikauden henkilöstöbudjetion suunnittelu
  • Kuluvan tilikauden muustobudjetointi
  • Yksittäisten henkilöstömuutosten kustannusvaikutukset
 • Organisaatiomuutokset
  • Uuden organisaatiorakenteen henkilöstökustannusten simulointi
 • Palkkasimulaatiot
  • Palkantarkistuskierrosten muutosvaikutusten simulointi
  • Palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutusten simulointi

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Ville Jurkkala
Ville Jurkkala
Johtaja, Liiketoiminnan kehittäminen
Lähetä viesti

Lisää ideoita henkilöstösuunnittelun kehittämiseen