Hankekehitys

Tuottava uusiutuvan energian hanke rakentuu huolellisen, ammattitaitoisen ja laaja-alaisen valmistelun kautta.

Puinen rakennuksen malli

Tuottava uusiutuvan energian hanke rakentuu huolellisen, ammattitaitoisen ja laaja-alaisen valmistelun kautta. Olemme olleet asiantuntijakumppanina kymmenissä aurinko- ja tuulivoimahankkeissa, ja meillä on kokemusta myös näitä yhdistävistä hybridisähköpuistoista. Pidämme huolen, että tärkeä investointinne saa tukevan perustan. 

Kaikki hankekehityksen asiantuntijat saman katon alta 

FCG:n monialaisen osaajajoukon ansiosta meillä on maan parhaat edellytykset varmistaa, että uusiutuvan energian hanke lähtee heti alusta asti oikeille raiteille ja valmistelussa on huomioitu niin tekniset, taloudelliset kuin ekologiset näkökulmat. Tuulivoiman rakentamisvaihetta edeltää useita viranomaisen edellyttämiä selvitysprosesseja. Meiltä saat lain edellyttämät selvitykset ja menettelyt saattamaan hankkeesi rakentamisvalmiuteen. 

Hankekehitysvaiheessa laaditaan realistiset aikataulut ja tunnistetaan eri rajapinnoissa mahdollisesti piilevät riskit. Kun esiselvitykset ja suunnitelmat on tehty huolellisesti, on erilaiset vaihtoehdot helpompi tunnistaa ja päätöksenteko perustuu aitoon ymmärrykseen niiden vaikutuksista. 

Palveluvalikoimamme kattaa kaikki hankekehityksen tärkeät osa-alueet: 

 • YVA-menettelyt 
 • Kaavoitus 
 • Due diligence -selvitykset
 • Juridinen tuki 
 • Tekninen esisuunnittelu 
  • Layout-suunnittelu 
  • Infrasuunnittelu 
   • Rakennuspaikkojen määrittely 
   • Teiden suunnittelu 
   • Nostoalueiden suunnittelu 
   • Geosuunnittelu 
  • EMV-menettely 
  • Sähköverkon suunnittelu 
  • Liityntäjohdon esisuunnittelu 
  • Luvitukset 

Yhteistyön kokonaisuus määritellään kunkin hankkeen erityistarpeet huomioiden. 

Investoinnin suunnitteluvaihe on paras tilaisuus saavuttaa kustannussäästöjä ja varmistaa turvallisuus 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ensi vaiheet ovat investoinnin tuottavuuden ja näkökulmasta varsin merkittävät. Myöhemmässä hankkeen toteutusvaiheessa kustannussäästöjä tuottavia muutoksia on hankala tehdä. Panostaminen hankekehitykseen tuottaa hyötyä läpi hankkeen elinkaaren. 

Uusiutuvan energian hankkeilla on tyypillisesti vaikutuksia myös muuhun rakennettuun ja luonnonympäristöön. Kumppanuus kanssamme varmistaa, että kaikki relevantit näkökulmat huomioidaan hyvissä ajoin, tuleva voimala on turvallinen ja tärkeä hanke saa arvoisensa perustan. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.