Satamarakenteet ja vesiväylät

Satamarakenteet ja vesiväylät.

Kivien yli virtaavaa kirkasta vettä

Satama- ja vesirakenteet on suunniteltava kestämään ympäristön rasitusta, sillä vedellä on voimakas kuluttava vaikutus rakenteisiin. Onnistunut yleissuunnitelma on sataman, laiturin, rantarakenteen ja vesiväylän toimivuuden edellytys. Vesiväylien kunnon ja turvallisuuden tarkkailu on tärkeää sekä teollisuuden että matkustamisen kannalta. 

Väyläviraston luotettu kumppani 

Satamien, satamarakenteiden, laitureiden ja rantarakenteiden yleis- ja rakennesuunnittelussa tarvitaan monipuolista tietoa niiden toiminnasta, suojaamisesta ympäristön rasituksilta, erilaisista teknisistä ratkaisuista sekä kustannuksista.  

Olemme asiakkaan tukena kaikissa satamarakenteiden ja vesiväylien suunnittelutarpeissa – suunnitteluosaamisemme on vankkaa ja asiantuntijamme maamme kokeneimpia.  

Tarjoamme satama- ja vesirakenteiden monipuolista suunnitteluosaamista: 

 • Satamien, laitureiden, ym. vesirakenteiden sekä vesiväylien suunnittelu- ja asiantuntijatehtävät 
 • Kauppamerenkulun satamat 
 • Laitureiden nykytila- ja kuntoarviot sekä korjaussuunnitelmat 
 • Tihtaalit 
 • Satamiin ja satamarakenteisiin liittyvät selvitykset 
 • Kauppamerenkulun väylien NAVI- ja ruoppaussuunnittelu, väyläpäätösasiakirjat/-esitykset 
 • Veneväylien väylä- ja ruoppaussuunnitelmat sekä väyläesitykset 
 • Kanavat ja venesulut 
 • Pohjapadot, patorakenteet ja patoturvallisuus, vuosi- ja määräaikaistarkastukset 
 • Viranomaissatamat 
 • Kalasatamat 
 • Tielaiturit 
 • Huolto-, nosto- ja polttoainelaiturit 
 • Yhteysliikennelaiturit ja lastausrampit, matkustajaliikenteen laivalaiturit 
 • Venesatamat ja -laiturit 
 • Aallonmurtajat 
 • Teräsbetoniponttonit 
 • Ranta-alueet ja rantamuurit 
 • Läjitysalueet 
 • Vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat 
 • Tulvasuojelusuunnitelmat ja tulvaselvitykset 

Vesirakenteiden suunnittelun ja asiantuntijaselvitysten lisäksi kauttamme saa vesiväylien tutkimukset aina kauppamerenkulkua palvelevasta väylästöstä veneilyn matalaväylästöön, niin merialueilla kuin sisävesillä. 

Tarjoamme seuraavia palveluita vesiväylillä: 

 • Vesialueiden tutkimukset ja mittaukset 
 • Merenmittaus ja syvyyskartoitus, johon kuuluvat 
  • Tankoharaukset
  • Kaikuluotaukset (monikeila- ja linjaluotaukset) 
 • Pohjaan tunkeutuvat ja pohjaa kuvaavat luotausmenetelmät, kuten 
  • Matalataajuusluotaukset 
  • Heijastusseismiset luotaukset 
  • Viistokaikuluotaukset 
 • Turvalaitemittaukset 
 • Satamarakenteet 
 • Sedimenttinäytteen otto 
 • Sukellustutkimukset 
 • Erikoisluotaukset, kuten reitin haku vesistöalituksissa sähkö- ja datakaapeleille sekä vesijohdoille 
 • Kartoitukset (RTK, takymetri) 
 • Maastoon merkinnät 
 • Rakennevauriokartoitukset 

Muutokset vesiväylillä vaativat tarkkaa suunnittelua 

Jos vesiväylää halutaan syventää, on suunnittelu tehtävä tarkkaan ennen ruoppausta. Pohjasta löytyvät rakenteet, pohjasedimentin sisällöt sekä mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitettävä ennen ruoppausluvan hakemista. 

Meidän kauttamme on saatavissa laajamittaiset tutkimukset vesiväylillä luotaamalla ja tarpeen tullen harauksella. Hoidamme myös sedimenttinäytteiden ottamisen ja ruoppauksen jälkeisen tankoharauksen syvyyden varmistamiseksi. Laaja-alaisena kumppanina meiltä löytyy tarvittava osaaminen, liittyivät kysymyksesi sitten rakenteellisiin tai ympäristöä koskeviin aiheisiin. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme mielellämme lisää. 

Pekka Väinölä
Pekka Väinölä
Liiketoimintajohtaja, Infra
+358 44 323 5359