Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelu

Kestävän liikkumisen tavoitteet ja kaupungistumisen vaikutukset tiivistämishankkeineen edellyttävät monien rakennettujen katujen toimintojen uudelleen jäsentelyä. Samalla katujen ja yleisten alueiden viihtyisyyteen, esteettömyyteen ja turvallisuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.   

Katutilan jakaminen ja peruskorjaustarve koskettavat jokaista kuntaa 

Rajallisessa katutilassa maanpäällisen liikennöinnin, pysäköinnin ja katuvihreän yhteensovittaminen tuottaa usein haasteita. Erilaisia tavoitteita on runsaasti, maanpinnan molemmin puolin. Esimerkiksi pyöräilyinfran olosuhteita halutaan parantaa laajasti osana kestävää liikkumista, samalla huomioiden maan alla sijaitseva moninainen kunnallistekniikka. 

Monet katu-, tie- ja liikennesuunnittelun haasteet jaetaan kuntatasolla yleisesti. Esimerkiksi katu- ja väyläverkon ikääntyminen ja peruskorjaustarve koskettavat jokaista kuntaa. Pitkät kuljetusajoneuvot tuovat oman lisänsä liikennesuunnittelun ja -mitoituksen haasteisiin. Tieliikennelain muutoksetkin on huomioitava kaikessa päätöksenteossa. Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää systemaattista ja rohkeaa suunnittelua. 

Liikennesuunnittelua ajan hermoilla 

Asiantuntijamme suunnittelevat katutilan jakamiseen ja peruskorjauskohteisiin innovatiivisia ratkaisuja kunkin tilaajan lähtökohdista. Tarjoamme katu-, tie- ja liikennesuunnittelua aina hankesuunnittelusta työnaikaiseen suunnitteluun.  

Laaja suunnitteluosaamisemme ulottuu strategisen maankäytön liikennesuunnittelun tasolta yksityiskohtaisiin liikennesuunnitelmiin ja selvityksiin.  

Ydinosaamistamme ovat maankäytön liikennesuunnittelu, erilaiset liikenneselvitykset, liikenteen ohjauksen suunnittelu sekä kestävä liikkuminen. Liikenteen toimivuuden varmistamiseksi laadimme liikenteen toimivuustarkasteluita. 
 

Yleis- sekä katu- ja rakennussuunnitelmat ovat osaamisemme keskiössä 

Kohdekohtaisesti hyödynnämme hankkeissa myös muuta FCG:n laaja-alaista osaamista mm. maankäytön, vesihuollon, geotekniikan ja maisemasuunnittelun toimialoilta. Näin saamme tuotettua laadukkaan ja kestävän ratkaisun haastavaankin kohteeseen. Vastaamme liikkumisen ja liikennesuunnittelun haasteisiin kestävillä ja turvallisilla suunnitteluratkaisuilla.  

Katu-, tie- ja liikennesuunnittelun palveluihimme lukeutuvat mm. 

  • Yleissuunnitelmat, katu- ja rakennussuunnitelmat 
  • Strateginen maankäytön liikennesuunnittelu 
  • Liikennesuunnitelmat ja -selvitykset 
  • Liikenteen toimivuustarkastelut 
  • Liikenteen ohjauksen suunnittelu 
  • Kestävä liikkuminen 
  • Väyläverkon suunnittelu ja HCT-kuljetukset (High Capacity Transport) 
  • Tieliikennelain mukainen liikenteen ohjauksen ja tiemerkintöjen päivittäminen 

Voisimmeko ratkaista katu-, tie- ja liikennesuunnitteluun liittyvän ongelmasi? Ota yhteyttä – katsotaan yhdessä, miten voisimme auttaa!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme. 

Tuomas Miettinen
Tuomas Miettinen
Projektijohtaja
+358 44 702 8395