Kiinteistöjohtaminen

Kiinteistöjohtaminen on kokonaisuuksien hallintaa.

Olemme kiinteistöjohtamisen ykköskumppani 

Kiinteistöjohtamisella tarkoitetaan organisaation koko hallinnassa olevan kiinteistökannan johtamista. Kiinteistöihin liittyvä vastuullinen päätöksenteko edellyttää kiinteistökannan kokonaiskuvan ymmärrystä – tässä työssä huippuosaava tiimimme on arvokas lisä.  

Lue esimerkiksi, miten autoimme kuntotutkimuksella ja elinkaarilaskennalla Nokian kaupunkia päättämään vanhan koulurakennuksen saneerauksen ja uudiskohteen rakentamisen välillä.

Autamme julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita selvittämään kiinteistöjensä nykytilan ja laatimaan tarvittavia toimenpidesuunnitelmia tutkimusten pohjalta. Olemme kiinteistöistä vastaavien ammattilaisten arkisena tukena tai strategisena kumppanina, aina asiakkaan tarpeesta riippuen.

Kiinteistöt muodostavat merkittävän osan kansallisvarallisuudestamme – sillä on siis väliä, kuinka niitä hoidetaan.  

Kiinteistöjohtaminen voi olla organisaation ydinliiketoimintaa tai ydintoimintaa palveleva tukitoiminto. Se jaetaan tyypillisesti kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat kiinteistövarallisuuden johtaminen (Asset Management, AM), toimitilajohtaminen (Facility Management, FM) sekä kiinteistökohteen johtaminen (Property Management, PM). Meiltä löydät asiantuntija-apua jokaiselle näille kiinteistöjohtamisen tasolle.  

Monipuolinen kumppani kiinteistöjohtamisen tarpeisiin  

FCG:n kokeneet asiantuntijat tukevat asiakkaita kaikissa kiinteistöjen johtamisen kysymyksissä. Autamme yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita kiinteistöjohtamisessa mm. seuraavilla osa-alueilla:   

  • Talous- ja strategiapalvelumme sisältävät esimerkiksi kiinteistön omistus- ja hallintastrategian palvelut, markkina-analyysit, kannattavuus- ja investointilaskelmat, taloudellisten vaikutusten arvioinnin sekä hankerahoitushakemukset.  
  • Tiloihin ja toimintaan liittyviin palveluihimme lukeutuvat kasvu- ja oppimisympäristön määritys, käyttäjätutkimukset, tilojen konseptointi, tilojen käyttötarkoitusmuutokset, sekä vuorovaikutus, fasilitointi ja työpajojen järjestäminen.  
  • Tekniseen konsultointiin lukeutuvat kuntotarkastukset ja -tutkimukset, arvonmääritykset, talotekninen suunnittelu, rakennetekniikan tehtävät, infrasuunnittelu, uusiutuvan energian konsultointi sekä tekniset kuntokatselmukset (TDD) ja ympäristöauditointi (EDD). 

”Vanhojen rakennusten asumispotentiaalin kartoittaminen koettiin maakunnassa tärkeäksi. Selvitystyöllä onnistuttiin tekemään näkyväksi rakennusvarannon hyödyntämistä asumiseen ja herättämään keskustelua olemassa olevan potentiaalin hyödyntämisestä asumisratkaisujen kehittämiseksi.” – Heidi Koponen, Hämeen liitto

Kiinteistökehityshankkeen eteneminen
1. Tarveselvitys

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus kustannusarvioiden, markkinaselvitysten ja investointilaskelmien avulla.   

2. Hankesuunnittelu

Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.  

3. Suunnittelun valmistelu

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset.  

4. Suunnittelupäätös

Kun suunnittelupäätös on tehty, käynnistyy varsinainen suunnittelutyö.  

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.  

 Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun.  

Rakennuslupasuunnittelussa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen.  

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu. 

5. Rakentamisen valmistelu ja valvonta

Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet.  

6. Käyttöönotto

 Varmistetaan järjestelmien toiminta ja opastetaan käytössä.  

7. Käyttö

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. 


Tutustu palveluihimme

Kuntien kiinteistöomaisuuden murrosvuodet ovat edessä. Miten ratkaista hyvinvointialueiden palveluverkkoratkaisujen myötä tyhjenevien kiinteistöjen kohtalo? Tähän kysymykseen etsitään vastauksia Kunnat ja kiinteistöt -verkostohankkeessa, joka on Kuntaliiton, Senaatin, kuntien ja FCG:n yhteistyönä toteutettava kokonaisuus. 

OMA-asiantuntija on matalan kynnyksen palvelu, joka auttaa kiinteistöihisi liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Palvelu sopii kiinteistöjen kanssa työskenteleville johtajille ja asiantuntijoille. Tutun OMA-asiantuntijasi avulla hoidat arjen akuutit ongelmat pois päiväjärjestyksestä. 

Rakennuksen puinen malli

TARKKA-kiinteistöarvioinnissa kiinteistömassalle tehdään kuntopisteytyksen lisäksi pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, toimenpide-ehdotukset sekä niiden kustannusarvio seuraaville kymmenelle vuodelle.  

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. 

Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja nostaa kiinteistön tai alueen arvoa sekä luoda uusia, kannattavia sijoituskohteita joko omaan omistukseen tai myytäväksi. Kiinteistöjen tulevaisuudesta päätettäessä objektiiviseen tietoon perustuvat suunnitelmat luovat tukevimman pohjan valinnoille.

Tilapalveluiden murros – Miten kuntien rakennuskanta suhteutetaan uudessa tilanteessa?

Kuntien tilapalvelut ovat kohdanneet viime vuosina merkittäviä muutoksia. Nyt hyvinvointialueiden perustamisen vaikutukset kunnille alkavat hiljalleen realisoitua. Sote-kiinteistöjen lisäksi myös esimerkiksi kouluverkko on muutoksessa väestömuutoksen takia.

Webinaaritallenteella syvennytään siihen, miten kuntien sote-kiinteistöt ja tilapalvelut voidaan optimoida vastaamaan nykyajan haasteita ja tarpeita.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme ja varaa maksuton konsultaatio, niin katsotaan yhdessä teille sopivin ratkaisu.

Taneli Heikkilä
Taneli Heikkilä
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti
Jan Tapper
Jan Tapper
Liiketoimintajohtaja, Kiinteistöt
Lähetä viesti
Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!