Kiinteistöarviot ja selvitykset

Kiinteistöarvioilla ja -selvityksillä resurssit suunnataan viisaasti.

Kiinteistökehitys on keino säilyttää ja nostaa kiinteistön tai alueen arvoa sekä luoda uusia, kannattavia sijoituskohteita joko omaan omistukseen tai myytäväksi. Kiinteistöjen tulevaisuudesta päätettäessä objektiiviseen tietoon perustuvat suunnitelmat luovat tukevimman pohjan valinnoille.

Kysynnän ja käyttötarpeen arviointi ovat kiinteistökehityksen lähtökohta 

Kiinteistö- ja toimitilastrategioiden mukaiset käyttöomaisuuden vaatimukset ohjaavat kiinteistökehityskohteiden valintaa. Myös sijainti ja alueen saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä kiinteistön käyttötarkoitusta ja kehityspotentiaalia arvioitaessa.  

Kysynnän ja käyttötarpeen ohella arvioidaan eri käyttövaihtoehtojen edellyttämien korjaus- ja muutostöiden kustannukset. Näin voidaan rajata pois ne käyttötarkoitukset, jotka toteutuessaan eivät todennäköisesti täyttäisi sijoittajien tuottovaatimuksia. FCG:ltä löytyy kaikki tarvittava markkinatutkimus- ja suunnittelu- sekä kustannus- ja kannattavuuslaskentaosaaminen myös näiden päätösten tueksi. 

Monialainen osaajajoukko kiinteistöjäsi kehittämässä 

Meillä FCG:llä on erinomaiset valmiudet tarjota asiakkaillemme luotettavaa tietoa päätöksentekoa varten. Työryhmissämme työskentelee niin arkkitehteja, sisustus- ja maisema-arkkitehteja, suunnittelumaantieteilijöitä, rakennusterveysasiantuntijoita, paikkatietoasiantuntijoita kuin maanmittausinsinöörejäkin yhdessä LVI-, infra- ja rakenneteknisten asiantuntijoiden kanssa. Asiakkaamme voi aina luottaa siihen, että suunnitelmat on tehty alan korkeimpien standardien mukaisesti. 

Kiinteistökehityshankkeen eteneminen

Kiinteistökehittämisen hankkeet etenevät vaiheittain, joiden laajuus ja kesto vaihtelevat kohteittain. 

 1. Tarveselvitys 

Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus kustannusarvioiden, markkinaselvitysten ja investointilaskelmien avulla.  

 2. Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen.

 3. Suunnittelun valmistelu 

Suunnittelun valmistelussa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, käydään tarvittavat neuvottelut, valitaan suunnittelijat ja tehdään suunnittelusopimukset. 

 4. Suunnittelupäätös 

Kun suunnittelupäätös on tehty, käynnistyy varsinainen suunnittelutyö. 

Ehdotussuunnittelussa laaditaan vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi. 

Yleissuunnittelussa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi. Yleissuunnitelma kohdistuu sekä rakennuksen kiinteään perusosaan että muuntuvien tila-alueiden suunnitteluun. 

Rakennuslupasuunnittelussa selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja pääpiirustusten hyväksyttävyys sekä laaditaan lupahakemus tarvittavine asiakirjoineen. 

Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu.

 5. Rakentamisen valmistelu ja valvonta 

Varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. 

 6. Käyttöönotto 

Varmistetaan järjestelmien toiminta ja opastetaan käytössä. 

 7. Käyttö 

Takuuaikana seurataan rakennuksen toimivuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puutteet. 

Ota yhteyttä – varmistetaan kiinteistöillenne optimaalinen tulevaisuus. 

Täytä lomake ja olemme yhteydessä.

Täytä lomake ja olemme yhteydessä.


Tutustu palveluihimme

Tarjoamme asiantuntijatukea kaikkiin kiinteistöjohtamisen kysymyksiin, etsit sitten strategisen tai teknisen tason kumppania. 

Arvo on oiva työkalu suuren kiinteistökannan salkutukseen ja hallintaan. Karkean tason selvityksellä voidaan rajata kiinteistömassasta pois ne kiinteistöt, jotka eivät välttämättä vaadi tarkempia selvityksiä.

Rakennuksen puinen malli

TARKKA-kiinteistöarvioinnissa kiinteistömassalle tehdään kuntopisteytyksen lisäksi pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, toimenpide-ehdotukset sekä niiden kustannusarvio seuraaville kymmenelle vuodelle. 

Ilmakuva valaistuista kaduista ja rakennuksista illalla

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvityksen yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. 

Teknisen käyttöikänsä ylittäneille rakennuksille saadaan lisää käyttövuosia, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein, asiantuntevasti valvottuna sekä hyvin tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti.  

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Jan Tapper
Jan Tapper
Liiketoimintajohtaja, Kiinteistöt
Lähetä viesti