Kohdekatselmukset

EDD- ja TDD-katselmukset tukevat kiinteistökehitystä

Laadukkaat ympäristö- ja tekniset katselmukset FCG:ltä 

Kiinteistöjen kaupanteossa ja arvonmäärityksessä tulee huomioida mahdolliset ympäristöön kohdistuvat vastuut sekä rakennusten kunto ja kunnossapitotarpeet kustannusarvioineen. Niiden huolellinen kartoittaminen on tärkeää niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoille. 

Tuotamme laajalla kokemuksella kaikki kiinteistönomistajalle olennaiset katselmukset, kuten: 

  • Ympäristökatselmus (EDD, environmental due diligence)  
  • Tekninen katselmus (TDD, technical due diligence)  

Toimitilojen ja julkisten rakennusten lisäksi olemme selvittäneet ympäristövastuita ja tehneet kuntoarvioita useisiin eri teollisuusaloihin ja -kiinteistöihin liittyen. Olemme mm. laatineet useita tuulipuistojen due diligence (DD) -selvityksiä. 

Miksi panostaa huolella tehtyihin kohdekatselmuksiin? 

Ympäristökatselmukset ja kiinteistöjen kuntoarvioinnit tulee nähdä paitsi olennaisina työkaluina kiinteistökaupoissa, myös erinomaisina apuvälineinä kiinteistöjen kehityskaaren suunnittelussa ja seurannassa. Kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta huomioi myös tulevaisuuden trendit ja riskit. 

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskitekijät, kuten tulvat, hulevesijärjestelmien mitoituksen riittävyys ja lisääntyvän sateen aiheuttamat kosteusvauriot rakenteissa, on otettava huomioon kiinteistöjen arvonmäärityksessä enenevissä määrin.  

Materiaalikierrätys osana ympäristövastuuselvitystä

Kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapitotarpeiden selvitysten yhteydessä tulee huomioida myös mahdollisista purkutoimenpiteistä aiheutuvat ympäristövastuut. Teknistä arviointia ja ympäristöselvityksiä ei tule lokeroida itsenäisiksi tehtäviksi, vaan ne lomittuvat toisiinsa monin paikoin.     

Syntyvistä rakennus- ja purkujätteistä vähintään 70 % tulisi hyödyntää materiaalina.  

Ympäristökatselmusten yhteydessä voidaan tarkastella myös materiaalien hyödyntämismahdollisuuksia sekä kierrätysvelvoitteista ja jätteiden loppusijoittamisesta aiheutuvia kustannuksia.  

Monialaisena suunnittelu- ja konsultointitalona pystymme hyödyntämään asiantuntemustamme eri sektoreilta ja toteuttamaan vaativatkin toimeksiannot kiinteistö- ja ympäristöhankkeissa. 

Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, miten voimme auttaa kiinteistökatselmuksiin liittyvissä asioissa! 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Pasi Vahanne
Pasi Vahanne
Johtava asiantuntija
Lähetä viesti