Rakennusterveys

Rakennusterveys

Teknisen käyttöikänsä ylittäneistä rakennuksista saadaan hyviä tiloja, kun ne tutkitaan perusteellisesti ja korjataan oikein ja asiantuntevasti valvottuna, hyvien korjaussuunnitelmien mukaisesti. Kaikkea ei tarvitse purkaa – autamme vuosien kokemuksella ja satojen läpivietyjen rakennusterveyshankkeiden osaamisella tunnistamaan kiinteistön potentiaalin ja viemään korjaushankkeet maaliin.  

Huolella tehdyt tutkimukset ja elinkaaren aikaiset analyysit antavat päätöksille pohjan 

Korjaustoimenpiteet voidaan kohdistaa oikein ja tehdä kustannustehokkaasti, kun tiedetään varmasti, mitä ollaan korjaamassa. Tämä edellyttää huolellisesti tehtyä kuntotutkimusta suunnittelun lähtötiedoiksi. Perusteellisessa tutkimuksessa tarkastellaan hankkeen lähtötiedot, riskirakenteet sekä LVI-tekniikka kokonaisuutena.  

Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vaatii pitkää kokemusta ja laaja-alaista osaamista.

Korjaussuunnittelussa voidaan hallita esille tuotuja riskejä, valita haluttu käyttöikä ja korjaustaso sekä asettaa luotettavat tavoitteet korjauksen onnistumisen arviointia varten. Lisäksi tarvitaan korjaushankkeen kokonaisuuden hallintaa, jossa suunnittelija ja tutkija tekevät yhteistyötä myös suunnitteluvaiheessa. 

Isoa rakennukseen liittyvää investointipäätöstä voi olla vaikea tai mahdotonta tehdä, mikäli tiedot päätöksenteon taustalla ovat puutteellisia. Selkeän kustannus- ja elinkaaritarkastelun jälkeen päätöksen voi tehdä nopeasti ja perustellusti: analyysin perusteella eri vaihtoehtojen kustannuserot ja elinkaarivaikutukset tulevat selkeästi näkyviin. 

Rakennusterveys syntyy yksityiskohtaisen suunnittelun tuloksena 

Korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakenteiden ja liitosten rakennusfysikaalinen toiminta sekä käytettävien rakennus- ja päällystysmateriaalien sisäilmaystävällisyys. Korjaussuunnittelun yhdistäminen rakennetyyppien ja vaativien liitosten rakennusfysikaaliseen mallinnukseen takaa niiden toiminnan myös tulevaisuuden ilmastossa. 

Kun haluat varmistaa rakennusprojektin onnistumisen suunnitellulla tavalla, pölyttömästi ja kuivin rakentein sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta, tulee projektiin liittää ajoissa mukaan myös Terve Talo -ohjaus, kosteudenhallintakoordinaattori, turvallisuuskoordinaattori sekä rakennustyömaavalvonta koko projektin ajaksi. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää.

Täytä lomake ja olemme yhteydessä.

Täytä lomake ja olemme yhteydessä.