Tietomallinnus (BIM) ja XR-palvelut

Hyödynnä modernit työkalut päätöksenteossa.

Tietomallinnuksen hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa on nykyään yksi onnistuneen rakennushankkeen kulmakivistä. Meiltä saat hankkeesi tueksi laadukkaat BIM (Building Information Modelling) -tietomallit sekä havainnolliset laajennetun todellisuuden (XR, Extended Reality) ratkaisut. 

Tietomalleilla varmistetaan onnistunut investointi 

Tietomalleilla voidaan yhteensovittaa eri rakentamisen alan suunnitelmat yhdeksi virtuaaliseksi malliksi, mikä helpottaa kokonaisuuden hallintaa sekä toimivaa yhteistyötä. Tietomallit mahdollistavat luotettavan tiedon oikea-aikaisen välittämisen ja taltioimisen hankkeen elinkaaren joka vaiheessa, ensimmäisistä luonnoksista purkamiseen ja kierrätykseen. Ne auttavat myös rakennuksen käytönaikaisessa ylläpidossa ja toimivat elinkaarenaikaisten muutosten tallennusalustana.

Tietomallien avulla monimutkaisiakin rakenteita voidaan esittää ymmärrettävästi ja havainnollisesti. 

Hyödynnämme lähtötieto- ja tietomalliaineistoa monipuolisesti visualisoinneissa ja XR-palvelutuotteissa, jotta hankkeen kannalta merkittävät asiat voidaan viestiä sidosryhmille merkityksellisellä tavalla. 

XR-palvelut auttavat päätöksenteossa 

Laajennetun todellisuuden (XR) palvelut auttavat havainnollistamaan suunnitellun rakennushankkeen sidosryhmille sen aidossa ympäristössä – virtuaalisesti. VR-teknologiaa hyödyntämällä voimme esimerkiksi mahdollistaa tulevan rakennuksen katselun eri kuvakulmista ja auttaa näin päättäjiä hahmottamaan hankkeen maisemalliset vaikutukset.  

Etsitkö kokenutta tietomallinnuksen tai XR-ratkaisujen kumppania? Ota yhteyttä asiantuntijaamme – kerromme, miten voisimme sinua auttaa! 


Tutustu palveluihimme

Havainnekuva virtapiireistä

Lähtötieto- tai inventointimalli takaa sujuvan suunnitteluvaiheen ja vähentää muutoksia sekä sen kautta myös kustannuksia koko rakentamishankkeen ajan aina suunnittelusta rakentamiseen.

Tietomallikoordinoinnissa keskeistä on mallinnettujen suunnitelmien laadunvarmistus niin, että työmaalle päätyy mahdollisimman vähän virheitä ja niistä aiheutuvia odottamattomia kustannuksia. 

Helsingin keskustakirjaston Oodin katto

Tietomallit tukevat hankkeen tavoitteita, mutta myös rakennuksen elinkaaren myöhempiä vaiheita. Oikeat työtavat tuovat säästöjä ja parantavat laatua. 

Mikä tahansa monimutkainen ilmiö, prosessi tai toimintamalli on helpommin ymmärrettävissä visualisoinnin avulla. Hyvin tuotettu visualisointi parantaa katsojan ymmärrystä tarkasteltavasta kohteesta.  

Puinen rakennuksen malli

Hyödyntämällä laajennetun todellisuuden tarjoamat mahdollisuudet (VR, AR) voit esimerkiksi esitellä rakennussuunnitelmat virtuaalisesti osana tulevaa ympäristöään. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Olli Poutanen
Olli Poutanen
Projektijohtaja