TARKKA

TARKKA-kiinteistöarviointi

TARKKA-kiinteistöarviointi on kiinteistökehittämisen tarpeisiin kehittämämme uudenlainen arviointimenetelmä, jonka avulla selviää sekä kiinteistön taloudelliset tunnusluvut että korjaustarpeet – tavallista kuntoarviointia edullisemmin. 

Realistinen kuva korjaustarpeista syntyy laaja-alaisesta osaamisesta 

Riskirakenteiden ja piilevien vaurioiden tunnistaminen on kustannusten kannalta merkittävässä roolissa. FCG:n pitkä kokemus rakennusten kosteusvaurioista ja rakennusfysiikasta on yhdistetty TARKKA-kiinteistöarvioinnin arviointiperusteisiin, jotta voimme tuottaa asiakkaallemme mahdollisimman realistisen kuvan kiinteistön tulevista korjaustarpeista. 

TARKKA arvioi kiinteistön taloudellisen näkökulman: kiinteistön nykyarvon, jälleenhankintahinnan, korjaustarpeet ja niiden kustannukset. 

TARKKA-kiinteistöarviointi perustuu kyselyohjelmistoon, jonka perusteella jokainen kiinteistö arvioidaan systemaattisesti saman kriteeristön perusteella, kohta kohdalta. Ohjelmiston myötä kuntoluokkien arviointi on systemaattista: jokaisella arviointikohdalla on oma painoarvonsa, jotka vaikuttavat kuntoluokkien määräytymiseen. 
 

Kiinteistön todellinen arvo tietoon

TARKKA-kiinteistöarviointi on täysin uusi, entistä tarkempi tapa arvioida kiinteistön taloudellista tilannetta, kuten korjaustarpeita ja kiinteistön todellista arvoa. FCG on ensimmäisenä liittänyt kuntoarviointiin mukaan laskelmat kiinteistön nykyarvosta ja jälleenhankintahinnasta. 

Rakennuksen nykyarvomääritys on rakennuksen taloudellisen arvon ymmärtämisen kannalta erityisen merkityksellistä, sillä se paljastaa eri rakenneosien arvonaleneman, vaikkei niihin kohdistuisi välitöntä korjaustarvetta. Tämän avulla voidaan hahmottaa kiinteistön arvo suhteessa muihin vastaavan käyttötarkoituksen rakennuksiin, olivat ne sitten uudempia tai vanhempia. 

TARKKA-kiinteistöarviointi 

  • Noudattaa vähintään RT-korttien arviointiperusteita 
  • Sisältää yli 1 000 arviointikohtaa: esim. alapohjarakenteen arviointi muodostuu 35–46 tarkastuskohdasta 
  • Painottaa riskirakenteiden ja sisäilmaolosuhteiden arviointia 
  • Ottaa kantaa myös kiinteistön energiaratkaisuihin ja esteettömyyteen 
  • Muodostaa näkymän tuleviin todellisiin korjauskustannuksiin 
  • Sisältää arvion kiinteistön nykyarvosta ja jälleenhankintahinnasta 
  • Tuottaa kiinteistöstä riippumatta geneerisen arvion, jolloin TARKAn avulla tuotetut raportit ovat keskenään vertailtavissa 
  • Suunnitelmallisen tarkastusprosessin ja teknologian avulla voidaan tuottaa arvio normaalia kuntoarviota tehokkaammin ja edullisemmin 
     

”Selkeämpi, kattavampi, edullisempi.” 

– TARKKA-kiinteistöarvioinnin tilannut asiakas. 
Lähikuva ryhmästä ihmisiä kasaamassa rakennuksia palikoista

Tiesitkö: Avustus taloyhtiöille kuntotutkimukseen ja perusparannuksen suunnitteluun

ARA eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus tukee kosteus- ja mikrobivaurioituneiden sekä sisäilmaongelmaisten asuntojen ja asuinrakennusten kuntotutkimuksia sekä tällaisten rakennusten perusparannuksen suunnittelukustannuksia.  

Tuen tavoitteena on edistää suunnitelmallista kiinteistönpitoa, rakennuskannan laadun ylläpitoa sekä tukea ja kannustaa omistajia toteuttamaan kiinteistöjen korjauksia. 

Haluaisitko kuulla lisää TARKKA-kiinteistöarvioinnista? Ota yhteyttä asiantuntijaamme! 

Teemu Linnakoski
Teemu Linnakoski
Liiketoimintajohtaja, Rakentamisen tutkimukset
+358 44 278 7324