Selkeyttä muutostilanteisiin

Ohjelmistotuote henkilöstömuutosten seurantaan, suunnitteluun ja ennakointiin

Pysy askeleen edellä muutosta

Muutos organisaation henkilöstössä on jatkuvaa, tarve sopeutua muutokseen pysyvää.

Ennakoiva henkilöstösuunnittelu on proaktiivinen menetelmä, jonka avulla organisaatiot pyrkivät mukautumaan muuttuviin, usein heistä riippumattomiin, tilanteisiin. Suunnittelun tavoitteena on varmistaa, että organisaation käytettävissä on henkilöstömäärä, jonka avulla voidaan tuottaa laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti.

Keskeiset toiminnallisuudet

Reaaliaikaiseen henkilöstö- ja taloustietoon pohjautuva tuote on suunniteltu kokoamaan yhteen asiakaskohtaisten järjestelmien tuottama resurssitieto ja mahdollistamaan jatkuva suunnittelu eri organisaatiotasoilla.

Tuotteen ytimen muodostaa koneoppimiseen pohjautuva ennustemalli, seurantaa ja suunnittelua tukeva ohjelmistotuote sekä tuotteeseen integroitu Microsoft PowerBi -raportointiratkaisu

Analyysit – Täydellinen läpinäkyvyys henkilöstöösi

Mitä henkilöstössä tapahtuu juuri nyt? Onko tulevina kuukausina käytettävissä riittävä määrä henkilöstöä eri puolilla organisaatiota?

Henkilöstömuutoksia (poissaolot, lomat, sijaisuudet) tapahtuu vuositasolla paljon ja niiden kustannuksiin liittyvä kerrannaisvaikutus on isoissa organisaatioissa merkittävä.

diipin avulla luot kattavan tilannekuvan organisaatiosi toiminnasta!

Täsmäennusteet henkilöstömenoista

Taloussuunnittelu ja budjetointi ovat jokaisen organisaation toiminnan ytimessä. Molemmat ovat usein aikaa vieviä, kertaluontoisia prosesseja ja tiukasti sidoksissa organisaation vuosisykliin. Tilikauden käynnistyessä keskeinen kysymys on, riittävätkö henkilömenoihin budjetoidut rahat.

Ennusta henkilöstömenoja diipin avulla. Diip tekee suunnittelusta ja seurannasta läpinäkyvän ja jatkuvan prosessin sekä luo yksikkökohtaiset ennusteet henkilöstömenoista. Tuotteen koneoppimiseen pohjautuva laskentamalli lukee sisään kuukausittain päivittyvät palkkajärjestelmän maksutapahtumat ja laatii niiden pohjalta ennusteen tulevasta kustannuskehityksestä organisaatiohierarkian eri tasoille.

Paras versio organisaatiostasi

Edessä organisaatiomuutos? Rakenna skenaarioita ja visualisoi organisaatiomuutoksen vaikutukset oikealla henkilöstötiedolla. Osastot, yksiköt ja henkilöt on helposti liikuteltavissa visuaalisessa käyttöliittymässä.

Diip nopeuttaa ja tehostaa organisaatioiden muutosprosessia mallintamalla uuden organisaatiorakenteen, mahdollistamalla henkilöstön kiinnittämisen uuteen rakenteeseen sekä koostamalla yhteenvetoraportteja henkilöstön sijoittumisesta organisaatioon.

Kaikki olennainen data yhdessä paikassa

Henkilöstösuunnittelun, analysoinnin ja skenaroinnin tueksi tarvittava tieto sijaitsee tyypillisesti useissa tietolähteissä ja -järjestelmissä. Diip -ohjelmistotuote integroituu palkka-, HR-, kirjanpito- ja taloussuunnittelujärjestelmien tuottamaan dataan ja kokoaa datasta yhteisen tietopohjan.

Tutustu datapalveluihimme

Kysyttävää? Eipä hätää!

Pohditko henkilöstösuunnittelua, dataprojekteja tai oletko kiinnostunut kuulemaan tarkemmin, miten diip voisi auttaa sinua muutoksen johtamisessa. Jätä meille yhteydenotto pyyntö ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian!